Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi

Asiakaspalvelu (03) 240 5110 ma-pe klo 9-15

Lietetyhjennykset tehdään lainsäädännön mukaan

Keneltä sako- ja umpikaivolietteet tilataan? Vastaus on selkeä, Nokian kaupunkia lukuun ottamatta, Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta. Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Kunnan tehtävänä on huolehtia jätehuollon järjestämisestä, koska kyseessä on välttämättömyyspalvelu, joka voidaan rinnastaa esimerkiksi kunnan velvollisuuteen huolehtia vesihuollosta.

Pirkanmaan Jätehuolto on 17 kunnan oma yhtiö

Pirkanmaan Jätehuolto on kuntien omistama yhtiö, jonka tehtäviin kuuluvat jätehuollon lakisääteiset palvelutehtävät, joiden tavoitteena on palvella kuntalaisia ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Yhtiö ei kilpaile yksityisten markkinoilla toimivien jätealan yritysten kanssa, kyseessä ei ole monopoli tai liiketoiminnan harjoittaminen, vaan yhtiön tehtävä on hoitaa kunnan lakisääteisiä jätehuoltopalveluja.

Lietekuljetukset siirtyivät kunnan järjestettäväksi 2017 alkaen

Vuoden 2017 alusta myös asumislietteen kuljetukset siirtyivät kunnan järjestettäväksi ja siten Pirkanmaan Jätehuollon tehtäväksi.Käytännössä yhtiö kilpailuttaa lietteiden kuljetukset, organisoi tyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja viestinnästä.  

Seitsemäntoista kunnan yhteinen jätehuoltoviranomainen, alueellinen jätehuoltojaosto (nykyisin alueellinen jätehuoltolautakunta) päätti 24.4.2013, että sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus toteutetaan 1.1.2017 alkaen kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena. Vanhan, kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetusjärjestelmän jatkaminen ei ollut mahdollista, koska jätelain asettamat vaatimukset olivat tiukentuneet, eivätkä lain edellytykset täyttyneet. Tehdyn päätöksen avulla turvataan kiinteistön haltijoiden etua sekä varmistetaan ympäristön- ja terveydensuojelullisesti asianmukainen lietteenkeräys. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Yksittäiset kunnat saivat hakea poikkeusta tästä päätöksestä 1.1.2015 mennessä, mutta poikkeuslupa myönnettiin vuonna 2015 ainoastaan Nokian kaupungille. Myös näistä päätöksistä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta hallinto-oikeudet hylkäsivät valitukset. Kaikki kuljetusjärjestelmää koskevat päätökset ovat lainvoimaisia.

Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisella hankintamenettelyllä

Myös Pirkanmaan Jätehuollon tekemästä lietekuljetusten hankintapäätöksestä tehty valitus on käsitelty ja hankintapäätös on lainvoimainen. Viimeisimmässä päätöksessä 18.9.2018 korkein hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun, että se jättää lietekuljetusten hankinnasta tehdyn valituslupahakemuksen tutkimatta. Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisella hankintamenettelyllä, jotta kaikilla sako- ja umpikaivotyhjennyksiä tekevillä urakoitsijoilla oli mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Nyt lietetyhjennyksistä huolehtivat kilpailutuksen voittaneet urakoitsijat.

Tyhjennyshinnat koostuvat kuljetuksesta ja käsittelystä

Lietteiden tyhjennyshinnat koostuvat lietteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Kuljetushinnat ovat kilpailutetut ja käsittelyhinnat perustuvat kuntien jätevedenpuhdistamojen hintoihin. Hinnat ovat julkiset ja alueellisen jätehuoltolautakunnan hyväksymät. Keskitetyllä järjestelmällä ja julkisilla hinnoilla varmistetaan, että kuntalaisia kohdellaan tasavertaisesti.

Vuonna 2017 tehtiin 11000 tyhjennystä

Päätökset lietteenkuljetusjärjestelmästä on tehty siis vuosia sitten kuntien yhteispäätöksenä ja vuonna 2017 käynnistyi työarki. Sen Pirkanmaan Jätehuolto hoitaa, kuten muutkin jätehuoltotehtävänsä, lainsäädännön ja ympäristön mukaan. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän kehittäminen on päässyt hyvään alkuun, vuonna 2017 tehtiin noin 11 000 tyhjennystä. Tänä vuonna käynnistettiin muun muassa umpisäiliöiden pinnankorkeutta mittaavien, etäluettavien antureiden kokeilu. Antureiden avulla tyhjennykset hoituvat automaattisesti eikä asukkaiden tarvitse huolehtia kaivojen tyhjennysten tilaamisesta. Tavoitteemme on kehittää lietelogistiikkaa niin, että siitä hyötyy sekä asiakas että ympäristö.

Lietetyhjennysten lisäksi Pirkanmaan Jätehuolto huolehtii yhdessä urakoitsijoiden kanssa päivittäin yli 12 000 jäteastian tyhjennykset asianmukaisiin käsittelyihin. Keskitetyllä keräyksellä olemme pystyneet organisoimaan työn niin, että tyhjennyshintamme ovat todistetusti Suomen edullisimmat. Tämä hyöty näkyy paitsi asiakkaalla myös aluetaloudessa.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Pirkanmaan Jätehuollolle 2017 Yhteiskunnallinen yritys -merkin, jonka voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitosta yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tämä haaste on meille yhteinen ympäristömme ja sen hyvinvointi. Myös lietekeräyksellä varmistetaan se.

Huolehditaan yhdessä ympäristöstä ja arjen jätehuollosta!

Jaa tämä sivu Facebookissa 

Twiittaa

Lähetä linkki

English