Biomyllyn hankintasopimuksen selvittely jatkuu | Pjhoy Siirry sisältöön

Biomyllyn hankintasopimuksen selvittely jatkuu

Aiemmin tiedotetusti Pirkanmaan Jätehuolto on 4.8.2022 purkanut hankintasopimuksen yhtiön biolaitosta, Biomyllyä urakoineen EcoProtech Oy:n kanssa. Syynä on urakoitsijan laiminlyönnit hankintasopimuksen täyttämisessä.

Sopimuksen purkamisen jälkeen Pirkanmaan Jätehuolto on ryhtynyt välittömiin toimiin urakoitsijan velvoitteiden loppuun saattamiseksi sekä virheiden ja puutteiden korjaamiseksi. 

EcoProtech Oy on nostanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa kanteen Pirkanmaan Jätehuoltoa vastaan. Pirkanmaan Jätehuolto on vastannut urakoitsijan kanteeseen ja kiistää kaikki urakoitsijan vaatimukset.  

Pirkanmaan Jätehuollolla on vaatimuksia EcoProtechia kohtaan perustuen muun muassa urakan loppuunsaattamisen kustannuksiin, urakoitsijan virheistä aiheutuneisiin vahinkoihin sekä hankintasopimuksen mukaiseen viivästyssakkoon ja takuuarvojen sakkoihin. Pirkanmaan Jätehuolto tulee urakan loppuunsaattamiskustannusten selvittyä esittämään urakoitsijalle lopulliset vaatimuksensa ja ryhtymään asiassa tarvittaviin toimiin, mikäli osapuolet eivät saavuta neuvotteluteitse sovintoa asiassa. 

EcoProtechin Pirkanmaan Jätehuollon toiminnasta poliisille tekemä tutkintapyyntö on perätön.