Jätehuollosta kiertotalouteen | Pjhoy Siirry sisältöön

Jätehuollosta kiertotalouteen

Jäte ei ole enää arvotonta. Tarpeetonta se kuitenkin monille on. Siksi jätteestä on päästävä eroon helposti ja vastuullisesti. Jätteenä heitämme pois kaiken sen, mitä olemme luonnonvaroina hyödyntäneet. Tätä “ota, käytä, hylkää” -kulttuuria kutsutaan lineaaritaloudeksi. Onneksi yhä useammalle toimijalle jäte on nykyään tärkeä raaka-aine.

Jätteistä saatavat materiaalit, ravinteet ja energiasisältö säästävät saman verran neitseellisiä luonnonvaroja. Kiertotaloudessa luonnonvarat pidetään kierrossa ja näin rasitetaan yhteistä ympäristöämme mahdollisimman vähän.

Kiertotaloudessa on tehty paljon, mutta paljon on vielä tehtävää, meillä ja muualla. Euroopan unioni on asettanut entistä tiukempia kierrätysvaatimuksia ja nämä tavoitteet siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Syksyllä eduskunnan käsiteltäväksi tulevalla jätelain muutosesityksellä halutaan myös entistä paremmin mahdollistaa kokonaisuuksien hallintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toivotaan, että muutokset menevät läpi esitetyssä muodossaan.

Biojäte on ehkä jätteistä tärkein

Pirkanmaalla meillä on hyvä kyky vastata tiukentuviin vaatimuksiin. Yksi esimerkki on nyt rakenteilla oleva uusi biolaitos. Biojäte on ehkä jätteistä tärkein. Muun jätteen sekaan päätyessään biojätteestä saatavat ympäristöhyödyt jäävät toteutumatta.

Teillä asukkailla on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa. Jätteiden lajittelu on kierrätyksen onnistumisen edellytys. Kotona tehdyllä pienellä lajittelutyöllä mahdollistat materiaalien kierrätyskelpoisuuden ja teet arvokkaan ympäristötyön. Lajittelun jälkeen me hoidamme loput ja varmistamme kierrätyksen onnistumisen. Lajittelutyön vastineeksi kehitämme palveluja entistä vaivattomammiksi ja pidämme hintamme edullisina.

Kiertotalous on muutos ajattelussa

Kokonaisuutena hyvin hoidettu jätehuolto on erinomainen kannustin kiertotalouden ajatusten juurruttamiseksi. Kiertotalous on valtava muutos ihmisten ajattelussa. Samalla se on uusi mahdollisuus yritystoiminnassa ja palvelujen kehittämisessä. Tätä työtä on ilo tehdä, sillä jokainen teko – se pienikin – osana vastuullista kokonaisuutta on hyväksi ympäristölle ja meille ihmisille.

Harri Kallio, toimitusjohtaja