Miten ihmeessä olemme ympäristölle paras? | Pjhoy Siirry sisältöön

Miten ihmeessä olemme ympäristölle paras?

Uuden strategian mukaan yhtiömme visiona on olla ympäristöhyödyn varmistamisen edelläkävijä – ympäristölle paras. Onko kyseessä vain uusi slogan työlle, jota on tehty koko yhtiön historian ajan? Vai sisältyykö tavoitteeseen jotain uutta ja konkreettista?

Vaikutusten arviointi osana päätöksentekoa

Ehkä merkittävin muutos on tietopohjaisen päätöksenteon paraneminen. Nykyisin on sekä halu että kyky tuottaa luotettavia arvioita jätehuoltoon suunniteltavien muutosten ympäristövaikutuksista. Työkaluna on elinkaaritarkastelu (LCA), joka kaikessa yksinkertaisuudessaan laskee aiheutettujen päästöjen ja vältettyjen päästöjen erotuksen. Eli tuotetaanko esimerkiksi kierrätyksellä enemmän hyvää kuin aiheutetaan päästöjä koko kuljetus- ja käsittelyketjussa? Yhtiössämme nämä standardien mukaisesti tuotetut laskelmat on otettu osaksi arkista suunnittelua ja päätöksentekoa.

Laskelmilla pyritään esimerkiksi arvioimaan, kuinka harvaan asutulle alueelle ja pieniin jäteastioihin muovipakkausten keräys kannattaa ulottaa, jotta hyödyt ovat suuremmat kuin haitat. Muovipakkausten kerääminen harvempaan asutuilla alueilla ja pieniltä kiinteistöiltä ei välttämättä ole ympäristölle hyväksi. Joissain tapauksissa energiana hyödyntäminen sekajätteen mukana voi olla ilmastovaikutukseltaan parempi vaihtoehto. Keräys ei myöskään vielä tarkoita kierrätystä. Materiaalien teollisen hyödyntämisen pitää olla korkealuokkaista ja todennettua.

Kun lajittelet biojätteet, tuotat ympäristöhyötyä

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että kun järjestämme lajittelumahdollisuuden, se tuottaa ympäristöhyötyä. Hyödyt kasvavat erityisen paljon, jos lajittelutehokkuus kasvaa nykyisestä tasosta. Eli kun palvelu on järjestetty, sitä tulee myös käyttää! Motivoinnissa ja kannustamisessa on vielä tehtävää, koska esimerkiksi biojätteestä keskimäärin noin puolet jää sekajätteen joukkoon kiinteistöillä, joille on järjestetty lajittelumahdollisuus. Vuosi 2020 on biojätteen teemavuosi ja tartumme yhdessä asiaan.

Biolaitos rakennetaan Koukkujärvelle

Ympäristövaikutuksia lasketaan ja ymmärrys kokonaisuudesta lisääntyy, mutta mitä konkreettista yhtiömme tekee esimerkiksi teknologiavalintojen ja infran ylläpidon osalta?

Olemme rakentamassa Nokian Koukkujärven jätekeskukseen uuden biojätteiden ja lietteiden käsittelylaitoksen. Laitos tulee käsittelemään ainakin 17 kunnan biojätteet sekä Nokian Veden jätevedenpuhdistamolla syntyvät lietteet, molemmat omilla linjoillaan. Laitos käynnistyy alkusyksyllä 2020.

Vuoden biokaasumäärällä yli 1000 kertaa maapallon ympäri

Tavoitteenamme on biokaasun maksimaalinen käyttö liikennepolttoaineena, jolloin saavutetaan myös suurin ilmastohyöty. Pystymme lisäämään kaasun kysyntää urakoimalla jätekuljetukset uusiutuvan polttoaineen käyttöön, dieselin sijasta. Biokaasua riittää myös muun liikenteen tarpeisiin. Vuoden kaasumäärällä normihenkilöauto ajelisi yli 1000 kertaa maapallon ympäri.

Lisäksi saamme biojätteiden sisältämät ravinteet aitoon kiertoon maatiloilla luomukelpoisina kierrätyslannoitteina. Lietelinjan mädätteistä jalostetaan multaa ja myös näille tuotteille on kysyntää.

Yli 7000 vältettyä hiilidioksiditonnia vuodessa

Ympäristölle hyvää – ehkäpä parasta – on siis tulossa, koska uusimman elinkaaritarkastelun perusteella biolaitoksen kokonaisilmastohyöty on yli 7000 vältettyä hiilidioksiditonnia vuodessa. Lisäksi merkittävä osa jätteen sisältämistä ravinteista saadaan talteen. Ympäristöhyöty on yli kolminkertainen nykyiseen kompostointikäsittelyyn verrattuna.

Nämä kaikki ympäristöhyödyt tarvitsevat myös sinun panostasi – kiitos kun lajittelet!

Esa Nummela, kehityspäällikkö