Biolaitos - Biomylly | Pjhoy Siirry sisältöön

Biolaitos – Biomylly

Biolaitos avautuu 2021

Pirkanmaan Jätehuollon biolaitos eli Biomylly avautuu Nokian Koukkujärvelle tänä vuonna. Laitoksessa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet ja Nokian kaupungin puhdistamolietteet. Laitoksessa on kaksi erillistä linjaa, kuivalinja biojätteille ja märkälinja lietteille. 

Biomylly

  • sijainti: Koukkujärven jätekeskus, Nokia, ECO3-kiertotalouskeskus
  • kaksi linjaa, kuivamädätys biojätteille (24 000 tonnia /vuosi) ja märkämädätys lietteille (10 000 tonnia/vuosi)
  • laitoksen toimittaja EcoProtech Oy
  • rakennustyöt käynnistettiin kesällä 2019 ja laitos valmistuu 2021
  • investoinnin arvo 23 milj. euroa, Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä energiakärkihanketuki 4,55 milj. euroa
  • biokaasulle rakennetaan tankkausasemat sekä Koukkujärvelle että Tarastenjärvelle
  • laitoksen valmistumiseen asti biojätteet käsitellään Tarastenjärven kompostointilaitoksessa

Biojätteestä biokaasuksi ja luomuravinteiksi

Biokaasua tullaan käyttämään jäteautoissa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Kaasun käyttö jäteautoissa vähentää hiilidioksidipäästöjä 1900 tonnia vuodessa. Vuonna 2021 reiteillä kulkee jo yksitoista kaasuautoa.

Biokaasua tullaan myymään myös yksityisautoilijoille. Biolaitoksen vuosittain tuottamalla biokaasulla ajaisi 1000 kertaa maapallon ympäri.

Henkilöauto kulkee noin 4 km yhden biojätebussin (2kg) energialla. Yhden biojätepussin sisältämillä ravinteilla kasvatetaan rukiit 400-grammaiseen ruisleipään!

Biojätepussista saadaan kiertoon myös arvokkaita ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Lietteet käsitellään omalla linjallaan ja niistä tehdään biokaasua sekä multaa kasvualustaksi. 

BIG-Biokaasu – paikallista voimaa

Biomylly tulee valmistamaan BIG-Biokaasua, joka on energiana paikallista, uusiutuvaa sekä vähäpäästöistä, ja se korvaa fossiilisia polttoaineita. Laskentatavasta riippuen biokaasun käyttö vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % bensiiniin tai dieseliin verrattuna.

BIG tuotetaan paikallisesti oman seudun biojätteistä, mutta sitä voi tankata pian halki Suomen.

TUTUSTU BIG-BIOKAASUUN