Siirry sisältöön

Jätepisteen suunnittelu

Toimiva jätepiste

Toimiva jätepiste tekee jätehuollosta sujuvaa sekä lisää pihan turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Jätteiden keräyspiste voi olla ulkona tai rakennuksessa. Se voi olla esimerkiksi aitaus, katos tai huone. Pisteessä ovat jäteastiat ja syväkeräyssäiliöt.

Jätepisteen mitoitus tehdään jätelajien, kertyvän jätteen määrän ja tarvittavan tyhjennysvälin mukaan. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon kunnalliset jätehuoltomääräykset sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamat ohjeet ja määräykset. Lue lisää kunnallisista jätehuoltomääräyksistä

Ota nämä huomioon

Jätepisteen sijoittaminen

 • riittävä, paloturvallinen etäisyys rakennuksista sekä naapuritontin rajoista on vähintään kahdeksan metriä
 • jäteauton tulee päästä lähelle jätepistettä ja jäteastioiden välittömään läheisyyteen
 • erilaisten jäteastioiden tarvitseman tyhjennystilan korkeuden huomioiminen
 • riittävä etäisyys leikki- ja oleskelualueista, jäteauton ajoväylä ei saa kulkea näillä alueilla
 • turvallinen tyhjentää, peruuttamista tontilla tulee välttää

Toimivan jätepisteen rakentaminen

Jätepiste on mitoitettava siten, että jokainen jäteastia voidaan tyhjentää muita astioita siirtämättä. Alustava mitoitus jätepisteen pinta-alaksi noin 0,75 m2/asunto.

 • esteetön sisäänkäynti (ei kynnystä tai rappuja) ja hyvä valaistus
 • riittävän leveä oviaukko (150 cm) ja mielellään lukittava ovi sekä ovea auki pitävä mekanismi
 • kova, tasainen ja luistamaton pohja
 • riittävästi tilaa, myös uusille astioille tai säiliöille
 • oikein mitoitettu jäteastioiden määrä ja tyhjennystiheys, useimmin tyhjennettävät etualalla
 • selkeä opastus: jäteastiat merkitään jätelajin mukaan astian kanteen tai etuseinään kiinnitettävällä riittävän suurella tarralla
 • puhdistaminen helppoa (vesipiste ja viemäri)
 • hyvä ilmanvaihto
 • varastointitila hoitoon tarkoitetuille välineille

Millaiset jäteastiat?

Jäteastioiden mitoitukseen vaikuttavat asukkaiden lukumäärä, asukkaiden kulutustottumukset, lajiteltavien jätelaatujen määrä ja astioiden tyhjennysvälit.

Mitoituksen yleisohje (tyhjennysväli 1 viikko)

Sekajäteastia 660 litraa / 8 asuntoa
Biojäteastia 240 litraa / 20 asuntoa
Paperiastia 660 litraa / 40–45 asuntoa
Kartonkiastia 660 litraa / 30–35 asuntoa
Lasipakkaus- ja metalliastiat 140 litraa / alle 10 asuntoa, 240 litraa / yli 10 asuntoa
Sekajätteen syväsäiliö 5 m3:n ja biojätteen syväsäiliö 800 litraa riittävät noin 70 asunnolle

Mitoitusesimerkki

40 asunnon ja 80 asukkaan kerrostalo, tyhjennysväli 1 viikko
Sekajäteastia 660 litraa 5 kpl
Biojäteastia 240 litraa 2 kpl
Paperiastia 660 litraa 1 kpl
Yhden sekajäteastian voi korvata kartonkiastialla (alueella, jossa kartonkia kerätään)

Jäteastioiden ulkomitat

240 litran jäteastia: leveys 58 cm, syvyys 73 cm, korkeus 108 cm
660 litran jäteastia: leveys 126 cm, syvyys 77 cm, korkeus 105 cm