Puheenvuoro jätelakiuudistukseen | Pjhoy Siirry sisältöön

Puheenvuoro jätelakiuudistukseen

Kokonaisuus ratkaisee jätehuollon onnistumisen

Tampereella on Suomen edullisimmat jätemaksut. Jos pirkanmaalaisilta perittäisiin yhtä korkeita maksuja kuin esimerkiksi Lahdessa, pitäisi asiakkailta kerätä vuosittain noin 13 miljoonaa euroa enemmän. Ja vastaavasti vaasalaisten hinnoilla jopa 55 miljoonaa euroa enemmän. Kaikki tämä rahamäärä voidaan Pirkanmaalla jättää asukkaiden vapaaseen kultutukseen.

Suomen edullisinta jätehuoltoa!

Mistä tämä johtuu? Se johtuu siitä, kuka on vastuussa jäteastian tyhjennyksestä. Kunnan (kunnan puolesta jäteyhtiö) kilpailuttamat jätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut mahdollistavat aidon markkinatalouden toimimisen. Tehottomat ja kalliit palvelut eivät menesty kilpailussa. Näin voimme varmistaa, että kuntalaiset saavat markkinoiden parhaat ratkaisut käyttöönsä. Kunnan kilpailutus on samalla varmistanut meillä sen, että urakoitsijoistamme 69 % on paikallisia yrittäjiä.  Ja nämä yrittäjät ovat tyytyväisiä.

Kunnan kilpailuttamat kuljetukset mahdollistavat jätehuollon kokonaisuuden hallinnan toisin kuin vastakkaisen tahon puolustamassa järjestelmässä on mahdollista tehdä. Pirkanmaalla kokonaisuuden hallinta tarkoittaa omaa ja korkeatasoista jätteidenkäsittelyä. Voittoa tavoittelematon järjestelmämme mahdollistaa liiketoiminnan tekemisen yhteistyössä yrittäjien kanssa – yhteiskuntaa sekä ympäristöä mahdollisimman paljon hyödyntävällä tavalla.

Olemmekin Pirkanmaalla edelläkävijöitä kiertotalouden alustan rakentamisessa, mahdollistamassa ilmastonmuutostyötä ja uuden kiertotalouden yritystoiminnan tukemisessa. Vanhasta kiinni pitäminen ei ole kenenkään muun etu kuin muutosta vastustavien yrittäjien.

Pirkanmaalainen malli pärjää myös kansainvälisesti

Oikealla tavalla järjestetty infrastruktuuri ja tarkoituksenmukaisesti suunnatut politiikkatoimet edistävät yritysten ja kuluttajien toimia kiertotaloudessa. Siksi toivoisi myös kansanedustajilla olevan riittävästi kokonaisnäkemystä arvioida, mikä yhteys jäteastian tyhjentämisjärjestelyllä on uuden liiketoiminnan mahdollistajana. Tai  mikä merkitys sillä on kuntalaisten ja ympäristön edun kannalta.  

Suunniteltu jätelain muutos mahdollistaa kehityksen kohti kierrätysyhteiskuntaa ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Suomen Kiertovoiman puheenvuoro jätelain uudistukseen