Hinnat 2022 | Pjhoy Siirry sisältöön

Hinnat 2022

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 8.12. kokouksessa vuoden 2022 jätetaksat. Taksoissa päätettiin muun muassa jäteastioiden tyhjennyshinnat ja jätteiden vastaanottohinnat, sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennyshinnat sekä Vuoreksen putkikeräyksen hinnat. Taksat koskevat Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakuntaa. (Sako- ja umpikaivolietteiden taksan kuljetushinnat eivät koske Nokian kaupungin aluetta.) Taksat astuvat voimaan 1.1.2022.

Muovipakkausten keräys kiinteistöillä laajenee

Mahdollisuus muovipakkausten kiinteistökeräykseen laajenee kaikkiin Pirkanmaan Jätehuollon kuntiin. Jätehuoltomääräysten mukaan vähintään 5 asunnon kiinteistöjen tulee järjestää muovipakkausten keräys Tampereella 1.9.2022 mennessä ja muissa 16 kunnassa 1.4.2023 mennessä. Kiinteistöt voivat liittyä keräykseen vapaaehtoisesti jo aiemmin. Lisätietoa muutoksesta.

Tyhjennyshintoihin pieniä muutoksia

Jäteastioiden tyhjennyshintoja on tarkistettu kuljetus- ja käsittelykustannusten muutoksiin perustuen. Hinnat vaihtelevat kunnittain sekä jäteastioiden koon ja tyypin mukaan. Hinnoissa on osin hienoista nousua ja laskua, ja osin hinnat pysyvät ennallaan. 

Jäteastioiden tyhjennyshinnat ovat Pirkanmaan Jätehuollon alueella maan edullisimmat (Suomen Kiinteistöliiton Indeksitalovertailu 2021).

Esimerkkejä:

 • sekajäte (240 litraa) kunnasta riippuen 5,03-7,56 euroa/tyhjennys
 • biojäte (240 litraa) 5,11-7,07 euroa/tyhjennys
 • kartonkipakkaukset (enintään 800 litraa) 6,45-9,76 euroa/tyhjennys
 • muovipakkaukset (enintään 770 litraa) 8,70-10,29 euroa/tyhjennys
 • metalli ja lasipakkaukset, maksuton kiinteistöille, joilla on sekajäte ja biojäte
 • jäteastian tyhjennyshintaan sisältyy myös jäteastia

Aluejätepisteitä käyttävien kiinteistöjen vuosimaksut 

 • vakinaisen asuinkiinteistön vuosimaksu 117,09 euroa
 • yksin asuva 78,38 euroa
 • vapaa-ajan kiinteistö 65,30 euroa

Säännöllinen lietetyhjennys on kiinteistön haltijalle edullisin

Lietetyhjennyksen hinta koostuu kuljetusmaksusta sekä lietteen käsittelymaksusta.

Lietteen kuljetusmaksut ovat kaikissa kunnissa samat. Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti.

Lakisääteisen kilpailutuksen seurauksena lietetyhjennysten kuljetushinnat nousevat keskimäärin 18 %, nousu kohdistuu lähes yksinomaan pienempiin kaivoluokkiin.

Säännöllinen tyhjennys on kiinteistön haltijalle edullisin ja päivystystyhjennys kallein. 

Säännöllisen lietetyhjennyksen kuljetushinta:

 • Enintään 6 kuution lietemäärä 109,83 euroa
 • Yli 6 kuution lietemäärä 127,56 euroa

Lietteiden tyhjennyshinnat eivät koske Nokian kaupungin aluetta.

Kodin jätteiden vastaanottohinnat jäteasemilla ja jätekeskuksissa

Esimerkkejä kodin jätteiden vastaanottohinnoista:

Maksuton vastaanotto

 • kodin vaaralliset jätteet
 • sähkölaitteet
 • paperi, kartonki, metalli, lasipakkaukset

Maksullinen vastaanotto

 • sekajäte (enintään 0,5 kuutiota) 7,00 euroa
 • sekajäte (enintään 2 kuutiota) 21,00 euroa
 • sekajäte (enintään 4 kuutiota) 36,00 euroa
 • puujäte (enintään 2 kuutiota) 17,00 euroa
 • puujäte (enintään 4 kuutiota) 34,00 euroa

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti kokouksessa myös Vuoreksen putkikeräysjärjestelmän taksan  sekä yritysten jätehuoltoa koskevan TSV-taksan (kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva). Putkikeräyksen taksaan tehtiin lähinnä indeksimuutoksia.

Jätetaksat julkaistaan alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilla. Vuoden alusta hinnat löytyvät myös: www.pjhoy.fi/hinnat

Lisätietoja: 

tyhjennyshinnat ja lietteet: tekninen päällikkö, logistiikka Timo Varsala, puh. 050 338 2463
vastaanottohinnat: tekninen päällikkö, käsittely Elina Tiira, puh. 050 341 8987
putkikeräys ja taksat yleisesti: liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissinen, puh. 040 704 0089