Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi

Vaihde: (03) 240 5111, avoinna ma-pe 8.30-15.45

Tervetuloa lietteenkeräyksen asiakkaaksi 2017!

Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuollon omistajakunnissa (lukuun ottamatta Nokia) 1.1.2017 alkaen asiakaspalvelustamme puh. (03) 240 5010.

Voit tilata tyhjennyksen myös sähköpostitse: liete(at)pjhoy.fi. Kirjoita viestin otsikkokenttään TILAUS.

Kiireelliset hälytystyhjennykset tilataan numerosta (03) 240 5112. Huomioithan, että hälytystyhjennyksestä peritään taksan mukainen lisämaksu. 

Nokian lietetyhjennykset

Nokialla tyhjennyssopimukset tehdään itse suoraan yrittäjän kanssa. Huomioithan, että yrittäjän tulee olla hyväksyttynä ELY-keskuksen jätehuoltorekisteriin.

Tyhjennyshinnat

Alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt  sako- ja umpikaivolietteiden taksan 14.12.2016 kokouksessa. Hinnat löytyvät linkeistä.

Tyhjennykset vähintään kerran vuodessa

Valtioneuvoston hajajätevesiasetuksen ja alueellisten jätehuoltomääräysten mukaan sakokaivot ja pienpuhdistamojen lietetilat tulee tyhjentää tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Vaatimus koskee myös kesämökkejä. Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa.

Mikäli kiinteistö on tyhjillään ja täysin käyttämättä yli vuoden ajan siten ettei lietettä synny kiinteistöllä, lietesäiliöiden tyhjennykset on mahdollista keskeyttää määräajaksi. Keskeytystä haetaan jätehuoltoviranomaiselta.

Omatoimisesta lietteen käsittelystä on tehtävä ilmoitus

Kiinteistön haltija voi poikkeustapauksissa käsitellä kiinteistöllään syntyviä lietteitä omatoimisesti. Myös muutaman lähikiinteistön omatoiminen pienimuotoinen yhteiskäsittely on tietyin edellytyksin mahdollista. Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete käsitellään kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Poikkeustapauksissa myös joidenkin pienpuhdistamojen liete ja vähäiset määrät harmaita jätevesilietteitä on mahdollista kompostoida kiinteistöllä.

Omatoimisesta lietteenkäsittelystä on aina tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

 Lue lisää sakokaivolietteen kalkkistabiloinnista

Kimppa naapurin kanssa

Kiinteistöt voivat käyttää myös yhteistä jätevedenkäsittelyjärjestelmää. Yhteistä järjestelmää käyttävät kiinteistöt sopivat prosenttiosuuksista, joiden mukaan tyhjennysten aiheuttama kustannus jaetaan. Pirkanmaan Jätehuolto lähettää jokaiselle kimppa-kaivoa käyttävälle kiinteistölle oman laskun. Kimpasta tehdään kirjallinen sopimus, joka on liitteenä. Huom - tiedostoa ei pysty tallentamaan. Muista allekirjoitukset. Palauta lomake postitse Pirkanmaan Jätehuollon toimistolle tai skannaa liitteenä sähköpostiosoitteeseen laskutus(at)pjhoy.fi.

Lainsäädännön edellyttämä muutos

Jätelain 6§ mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle.

Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto teki 2013 päätöksen siirtymisestä kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen.

Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisen hankintamenettelyn mukaisesti. Kuljetukset jakautuivat Eerola-yhtiöt Oy:n, Lassila&Tikanoja Oyj:n,  Pirkanmaan Betonipumppaus Oy:n ja Pertti Musakka Ky:n kesken. Juupajoella Pirkanmaan Jätehuollon järjestämä lietekaivojen tyhjennys alkoi jo 2012 ja siellä urakoitsijana jatkaa Juha Soikka Tmi.

Viranomaiset valvovat lietetyhjennyksiä

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien rakennuslupa-asioita ohjeistaa ja valvoo kunnan rakennusvalvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset, maatalousviranomaiset sekä Pirkanmaan ELY-keskus valvovat sitä, että sako- ja umpikaivolietteiden tyhjennykset ja lietteiden omatoiminen käsittely tapahtuu lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti.

 

Jaa tämä sivu Facebookissa

Twiittaa

Lähetä linkki