Siirry sisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Biojätteen lajitteluvelvoite (klik)

Jäteastia ja sen tyhjentäminen

Mitä teen, jos olen vahingossa pudottanut jäteastiaan minulle arvokkaan tai tarpeellisen esineen?


Jos jäteastiaa ei ole vielä tyhjennetty, yritä ensin itse etsiä esinettä jäteastiasta. Etsi esinettä vain, jos voit tehdä sen turvallisesti.

Jos jäteastia on jo tyhjennetty tai et pysty turvallisesti etsimään esinettä, ole yhteydessä mahdollisimman pian puhelimitse asiakaspalveluumme.

Huomioithan, että jätteiden purku esineen etsimistä varten on maksullista.

Miksi jäteastiaa ei ole tyhjennetty?


Jäteastian tyhjennys voi vakiintua tietylle viikonpäivälle. Mutta ihan tavallisenakin arkena jäteastia saatetaan kuitenkin tyhjentää päivää aikaisemmin tai myöhemmin. Arkipyhät eli viikolle osuvat pyhäpäivät usein muuttavat jäteastian tyhjennyspäivää. Koska pyhäpäivä lyhentää työviikkoa, jäteautojen reitit suunnitellaan silloin eri tavalla.

Talvella liukkaus ja lumi voivat viivästyttää jäteauton aikataulua. Kannattaa myös tarkistaa, että jäteastian edessä ei ole ollut tyhjennyksen estäviä esteitä.

Mikä on tyhjennyspäivä ja tyhjennysväli?


Tyhjennyspäiväksi sanotaan sitä päivää, kun jätteenkuljettaja käy tyhjentämässä jäteastian. Tyhjennyspäivän lisäksi käytetään nimitystä reittipäivä. Jätteenkuljettaja ajaa päivän aikana tietyn, suunnitellun reitin ja tyhjentää sen varrella olevat jäteastiat.  

Tyhjennysväli tarkoittaa jäteastian tyhjennyksen rytmiä. Astia voidaan tyhjentää esimerkiksi joka viikko tai vaikka aina neljän viikon välein. Tyhjennysväli on sopiva, kun astia ei jää liian tyhjiksi tai tule liian täyteen.

Miksi jäteastialle ei voi saada kolmen viikon tyhjennysväliä?


Meidän jätteenkuljetusjärjestelmämme toimii tehokkaasti ja kuormittaa vähemmän ympäristöä tiettyjen tyhjennysvälien systeemillä. Yleensä on järkevämpää muuttaa jäteastian kokoa suuremmaksi ja pidentää tyhjennysväli kahdesta viikosta neljään viikkoon kuin ottaa käyttöön harvinainen kolmen viikon tyhjennysväli.

Miksi jätteenkuljettaja ei voi tulla sanomaan, jos on auto jäteastian edessä?


Jätteenkuljettajien päivittäinen ajoreitti on pitkä, minkä vuoksi kaikki ylimääräiset viivästykset reitillä on karsittu minimiin. Kuljettajia on ohjeistettu siten, että heidän ei tarvitse mennä soittamaan ovikelloa tämän kaltaisissa tilanteissa. Mutta jos asiakas on pihamaalla, voi kuljettaja pyytää siirtämään autoa.

Jäteastian luo on aina oltava esteetön pääsy, vaikka auto olisi pihassa. Tyhjennyspäiväkin voi muuttua arkipyhien ja kalustorikkojen vuoksi, minkä takia esteetön pääsy jäteastian luo on aina tärkeää. Jäteastian pysyvä paikka kannattaakin valita siten, että auton paikoitusta ei tarvitse muuttaa tyhjennyspäivän vuoksi.

Mitä teen, kun jäteastia on mennyt rikki?


Ilmoita rikkinäisestä jäteastiasta asiakaspalveluumme. Viemme rikkinäisen jäteastian pois ja tuomme uuden, tyhjennyshintaan sisältyvän jäteastian tilalle. Jos jäteastia on sinun omasi, voit myös halutessasi ottaa sen itsellesi muuhun käyttöön. 

Jätteen kuljettaminen ja jäteautot

Miksi seka- ja biojätteet tyhjennetään joskus samaan autoon?


Autossa voi olla kaksi säiliötä, toinen biojätteelle ja toinen sekajätteelle. Tällöin jätelajit eivät sekoitu keskenään. Ainoastaan silloin, kun biojäteastiaan on laitettu iso määrä sekajätettä, sen käy tyhjentämässä sekajäteauto. Tällaista biojätettä ei voida kompostoida.

Kuljettajan mukaan tie oli niin liukas, että jäteastiaa ei päässyt jäteautolla tyhjentämään. Mutta jos pihaan pääsee henkilöautolla, niin miksi ei jäteautolla?


Jäteauto voi painaa jopa yli 28 tonnia, ja erityisesti talviaikaan liukkailla teillä voi syntyä isoja vahinkoja, jos kuljettaja menettää auton hallinnan. Jäteauton raideleveys on myös eri kuin henkilöautossa. Kuljettajat tekevät kaikki ajolistalla olevat tyhjennykset myös talvisin, eikä jäteastioita jätetä tyhjentämättä ilman syytä. Päätöksen liukkaalla tiellä ajamisesta tekee aina auton kuljettaja. Jos piha on talvella usein liukas, kannattaa jäteastian paikka muuttaa talven ajaksi isomman tien varteen. 

Jäteasemat ja jätekeskukset

Miksi jäteasemalle tai jätekeskukselle tuotuja tavaroita tai huonekaluja ei saa ottaa mukaan, vaikka niille voisi vielä olla käyttöä?


Emme voi antaa jätteitä jäteaseman asiakkaille, koska meillä ei ole lupaa luovuttaa asemalle tuotuja jätteitä kolmansille osapuolille. Meidän tehtävämme on toimittaa jäteasemille ja jätekeskuksiin tuodut jätteet asianmukaiseen käsittelyyn ja materiaalikierrätykseen. Monet materiaaleista ovat tuottajayhteisöjen omistamia. Tästä esimerkkinä sähkölaitteet, joista vastaavat sähkö- ja elektroniikkalaitetuottajayhteisöt.

Mitä sekajätteelle tehdään?


Jäteasemille ja jätekeskuksiin tuodusta sekajätteestä erotellaan isot esineet kuten sohvat ja runkopatjat jatkokäsittelyä varten. Tämän jälkeen sekajäte kuljetetaan Tammervoimaan hyötyvoimalaitokseen poltettavaksi. Kotien jäteastioihin tuotu sekajäte kuljetetaan suoraan Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen. Siellä sekäjätteestä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Lue lisää Tammervoimasta

Pitääkö minun ilmoittautua jätekeskuksen luukulla, vaikka minulla on vain maksutonta jätettä?


Jos tuot pelkkää puutarhajätettä, sinun ei tarvitse pysähtyä jätekeskuksen asiakaspalvelussa. Kaikkien muiden jätteiden tuomisesta pitää käydä ilmoittamassa siellä luukulla.

Jätehuoltoon liittyminen ja jätemaksut

Miksi jätehuoltoon pitää liittyä? Miksi myös mökkiläisen?


Jätehuoltoon liittyminen on kaikkia kiinteistöjä koskeva kunnallinen jätehuoltomääräys. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ehkäistä roskaantumista sekä jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa ja haittaa.

”Asuinkäytössä olevan kiinteistön, vapaa-ajan asunnon sekä kiinteistön, jossa on jätelain 32 §:n mukaisia toimintoja on liityttävä kunnan jätehuoltojärjestelmään. Liittymisvelvollisuus on kiinteistökohtainen.

Lue lisää kunnallisista jätehuoltomääräyksistä 

Miksi käyttämättömältä kiinteistöltä pitää maksaa jätemaksua?


Silloinkin, kun jäteastian tyhjentäminen on keskeytetty, kiinteistöstä pitää maksaa jätehuollon vähimmäismaksua. Jätemaksuilla katetaan jätteen kuljetuksen lisäksi kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä (kodit, ekopisteet, jäteasemat, kiertävä keräys Repe & Romu), käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jätemaksulla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Ainoastaan silloin, jos kiinteistö on todettu virallisesti asumiskelvottomaksi, jätemaksua ei tarvitse maksaa.