Kuljettajille ja yrityksille käyttöön uusi rekisteri jätteiden siirroista | Pjhoy Siirry sisältöön

Kuljettajille ja yrityksille käyttöön uusi rekisteri jätteiden siirroista

Syyskuun alussa jätteen kuljettajille ja yrityksille tulee käyttöön uusi sähköinen SIIRTO-rekisteri, jonne ilmoitetaan siirtoasiakirjavelvollisuuden piiriin kuuluvista jätteistä. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi  vaaralliset jätteet, rakennus- ja purkujätteet, sako- ja umpikaivoliete, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete ja pilaantunut maa-aines.

Jätteen haltija on syyskuun alusta lähtien velvollinen ilmoittamaan uuteen rekisteriin siirtoasiakirjojen tiedot. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettaja huolehtii tietojen ilmoittamisesta.

SIIRTO-rekisteriä ylläpitää Suomen ympäristökeskus.

Yhteys MaterialPort-järjestelmään

Pirkanmaan Jätehuollolla on käytössä MaterialPort-järjestelmä, jonne luodaan sähköiset siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjojen tiedot voi MaterialPortissa siirtää suoraan uuteen SIIRTO-rekisteriin. Olethan meihin yhteydessä, jos käytät jotakin muuta järjestelmää kuin MaterialPortia tietojen siirtoon.

Lue lisätietoa MateriaPortista

Lue lisätietoa SIIRTO-rekisteristä

Ota yhteyttä

Tia Honkala

Vaakavastaava
puh. 03 240 5444