Näin pirkanmaalaiset kierrättävät | Pjhoy Siirry sisältöön

Näin pirkanmaalaiset kierrättävät

Jätehuoltotutkimuksen tulokset

Pirkanmaalaiset ovat ahkeria kierrättäjiä, 63 % lajittelee mahdollisuuksien mukaan kaikki jätteensä ja kolmannes ne jätteet, joiden jäteastiat ovat helposti saatavilla. Vain alle yksi prosentti tunnustaa, ettei lajittele ollenkaan. Loput lajittelevat silloin tällöin.

Nämä tiedot kävivät ilmi Pirkanmaan Jätehuollon Taloustutkimukselta tilaamasta Jätehuoltotutkimuksesta. 

Tutkimuksen mukaan varmimmin kierrätykseen päätyvät paperi (96 %), lasipakkaukset (88 %), vaaralliset jätteet (88 %) ja sähkölaitteet (85 %). Kierrätysintoa voisi lisätä erityisesti biojätteen (68 %) ja muovipakkausten (50 %) lajitteluun.

Kysyttäessä syitä, miksi ihmiset lajittelevat, vastausten kärjessä olivat ympäristö ja jätteiden saaminen kiertoon:

”Haluan kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän jätteilläni ja lajittelu kuuluu mielestäni nykyihmisen velvollisuuksiin”

”Vaikka maapallo on iso, niin niin se ei ole rajaton – jätteitä ei voi loputtomiin laittaa ”jonnekin”. Jätteissä on paljon raaka-aineita, joita voidaan hyödyntää. ”

”Olen ajatteleva ihminen! Pidän huolta elinympäristöstäni.”

Lajitteluinnokkuutta vähensivät hankalasti järjestetty jätteen vastaanotto (49 %) ja puutteelliset säilytystilat kotona (51 %).

Saimme arvosanan 8,41. Kiitos!

Jätehuoltotutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä Pirkanmaan Jätehuollon toiminnasta. Yhtiön tuntee vähintään nimeltä 96 %. Tärkeimmiksi yhtiön tehtäviksi koettiin vaarallisten jätteiden tehokas keräys (88 %) sekä jätehuollon hoitaminen ympäristönäkökohdat huomioiden (73 %). Vastaajista 88 % kokee yhtiön hoitavan tehtävänsä hyvin. Kokonaisarvosanaksi yhtiö sai kouluarvosana-asteikolla 8,41.

Taloustutkimuksen kyselyyn (syyskuu 2020) vastasi 804 iältään 15-79-vuotiasta pirkanmaalaista. Tutkimus kattoi koko Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnan alueen.