Näin pirkanmaalaiset kierrättävät | Pjhoy Siirry sisältöön

Näin pirkanmaalaiset kierrättävät

Jätehuoltotutkimuksen tulokset

Pirkanmaalaiset ovat ahkeria kierrättäjiä, 67 % lajittelee mahdollisuuksien mukaan kaikki jätteensä ja 26 % ne jätteet, joiden jäteastiat ovat helposti saatavilla.

Nämä tiedot kävivät ilmi Pirkanmaan Jätehuollon Taloustutkimukselta tilaamasta Jätehuoltotutkimuksesta 2021. 

Tutkimuksen mukaan varmimmin kierrätykseen päätyvät paperi (97 %), sähkölaitteet (97 %). vaaralliset jätteet (96 %) ja lasipakkaukset (95 %), Viimeisten vuosien aikana innokkuus erityisesti muovipakkauksien lajitteluun on kasvanut (81 %)

Kysyttäessä syitä, miksi ihmiset lajittelevat, vastausten kärjessä olivat ympäristö, luonto ja materiaalien saaminen kiertoon. Lajittelua pidettiin myös itsestään selvänä tapana, joka on helppoa.

Lajitteluinnokkuutta vähensivät puutteelliset säilytystilat kotona (61 %). hankalasti järjestetty jätteen vastaanotto (48 %).

Yhden hengen taloudet lajittelivat muita vähemmän ja vanhin ikäryhmä (65 – 80 vuotiaat) muita ahkerammin.

Saimme arvosanan 8,41. Kiitos!

Jätehuoltotutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä Pirkanmaan Jätehuollon toiminnasta. Yhtiön tuntee vähintään nimeltä 92 %. Tärkeimmiksi yhtiön tehtäviksi koettiin vaarallisten jätteiden tehokas keräys (91 %) sekä jätehuollon hoitaminen ympäristönäkökohdat huomioiden (73 %). Vastaajista 87 % kokee yhtiön hoitavan tehtävänsä hyvin. Kokonaisarvosanaksi yhtiö sai kouluarvosana-asteikolla 8,41.

Taloustutkimuksen kyselyyn (joulukuu 2021) vastasi 849 iältään 15-79-vuotiasta pirkanmaalaista. Tutkimus kattoi koko Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnan alueen