Siirry sisältöön

Näin pirkanmaalaiset kierrättävät

Jätehuoltotutkimuksen tulokset

Pirkanmaalaiset ovat ahkeria kierrättäjiä, 63 % lajittelee mahdollisuuksien mukaan kaikki jätteensä ja kolmannes ne jätteet, joiden jäteastiat ovat helposti saatavilla. Vain yksi prosentti tunnustaa, ettei lajittele ollenkaan. Loput lajittelevat silloin tällöin.

Nämä tiedot kävivät ilmi Pirkanmaan Jätehuollon Taloustutkimukselta tilaamasta Jätehuoltotutkimuksesta. 

Tutkimuksen mukaan varmimmin kierrätykseen päätyvät paperi (98 %), lasipakkaukset (85 %), vaaralliset jätteet (83 %) ja sähkölaitteet (81 %). Kierrätysintoa voisi lisätä erityisesti biojätteen (67 %) ja muovipakkausten (43 %) lajitteluun.

Kysyttäessä syitä, miksi ihmiset lajittelevat, vastausten kärjessä olivat ympäristö ja jätteiden saaminen kiertoon:

“Ekologisista syistä! On erittäin tärkeää, että kaikki uusiokäytettävissä oleva aines todellakin uusiokäytetään.  Näin säästetään maapallon luonnonvaroja sekä pienennetään hiilijalanjälkeä.” 

Ajattelen, että lapsillanikin olisi jonkinlainen tulevaisuus, jos meidän sukupolvi hiukan ponnistelisi asian eteen.”

“Kansalaisvelvollisuus”

Lajitteluinnokkuutta vähensivät hankalasti järjestetty jätteen vastaanotto (57 %) ja puutteelliset säilytystilat kotona (56 %).

Saimme arvosanan 8,3. Kiitos!

Jätehuoltotutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä Pirkanmaan Jätehuollon toiminnasta. Yhtiön tuntee vähintään nimeltä 98 %. Tärkeimmiksi yhtiön tehtäviksi koettiin vaarallisten jätteiden tehokas keräys (85 %) sekä jätehuollon hoitaminen ympäristönäkökohdat huomioiden (72 %). Vastaajista 87 % kokee yhtiön hoitavan tehtävänsä hyvin. Kokonaisarvosanaksi yhtiö sai kouluarvosana-asteikolla 8,30.

Taloustutkimuksen kyselyyn (lokakuu 2019) vastasi 867 iältään 15-79-vuotiasta pirkanmaalaista. Tutkimus kattoi koko Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnan alueen.