Näin pirkanmaalaiset kierrättävät | Pjhoy Siirry sisältöön

Näin pirkanmaalaiset kierrättävät

Jätehuoltotutkimuksen tulokset

Pojalla sylissä kartonkipakkauksia.

Pirkanmaalaiset ovat ahkeria kierrättäjiä, 74 % lajittelee mahdollisuuksien mukaan kaikki jätteensä ja 22 % lajittelee jätteet, joiden jäteastiat ovat helposti saatavilla.

Tiedot kävivät ilmi Pirkanmaan Jätehuollon Taloustutkimukselta tilaamasta Jätehuoltotutkimuksesta.

Kysyttäessä syitä, miksi ihmiset lajittelevat, vastausten kärjessä olivat ympäristö, ilmasto, kiertotalous ja jätteiden saaminen kiertoon:

  • “Meillä on vain yksi maapallo – jotta se säilyisi elinkelpoisena mahdollisimman pitkään.”
  • “Minulla on kolme lasta ja vastuu myös heidän tulevaisuudestaan, pyrin myös näyttämään mallia heille.” 
  • “Jotta raaka-aineet voidaan kierrättää. Ei tarvitse louhia niin paljon uutta metallia, pumpata öljyä ym.”
  • “Lapsuudenkodissani lajiteltiin kaikki, joten jatkumo on luonnollinen. Vaiva on minimaalinen ja se on helppoa nykyisin.”
  • “Turha hyvää tavaraa laittaa polttoon”
  • “Kannatan kiertotaloutta!”

Tutkimuksen mukaan varmimmin kierrätykseen päätyvät sähkölaitteet (98 %), lasipakkaukset (98 %), paperi (97 %), vaaralliset jätteet (97 %) ja metalli (97%).

Saimme arvosanan 8,57. Kiitos!

Jätehuoltotutkimuksessa selvitettiin myös käsityksiä Pirkanmaan Jätehuollon toiminnasta. Pirkanmaan Jätehuollon kanssa asioineet ovat olleet saamaansa palveluun keskimäärin hyvin tyytyväisiä. Vastaajat ovat kokeneet saaneensa tarvitsemansa avun ja lisäksi palvelu on koettu asiantuntevaksi ja ystävälliseksi. Kokonaisarvosanaksi yhtiö sai kouluarvosana-asteikolla 8,57. Tärkeimmiksi yhtiön tehtäviksi koettiin vaarallisten jätteiden tehokas keräys (89 %) sekä jätehuollon hoitaminen ympäristönäkökohdat huomioiden (73 %).

Taloustutkimuksen kyselyyn (marraskuu 2022) vastasi 787 iältään 15-79-vuotiasta pirkanmaalaista. Tutkimus kattoi koko Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnan alueen.