Siirry sisältöön

Siirtoasiakirja ja SIIRTO-rekisteri

Siirtoasiakirja sähköisenä tai paperisena

Jätelain uusi 121 a § on velvoittanut siirtoasiakirjojen laatimista ensisijaisesti sähköisenä 1.1.2022 alkaen. Siirtoasiakirja voidaan laatia yhä paperisena asiakirjana, jos sähköisen asiakirjan laatimiselle ei ole mahdollisuutta. Sähköisen siirtoasiakirjan tietojen on oltava koneluettavassa muodossa. Siirtoasiakirjan on oltava luettavissa jätteen siirron aikana ja siinä olevien tietojen on oltava saatavissa kaikille siirtoon osallistuville. Jätteen haltijan on vahvistettava siirtoasiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuus, jätteen kuljettajan jätteen kuljetettavaksi ottaminen ja vastaanottajan jätteen vastaanotto sähköisellä allekirjoituksella, sähköisellä leimalla tai muulla luotettavalla sähköisellä todentamismenetelmällä. Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä siirtoasiakirjan tiedot kolmen vuoden ajan siirron päättymisestä.

SIIRTO-rekisteri

Sähköisten siirtoasiakirjojen laatimisen lisäksi 1.9.2022 alkaen on siirtoasiakirjojen tiedot vietävä, joko manuaalisesti tai rajapinnan avulla, Suomen Ympäristökeskuksen hallinnoimaan SIIRTO-rekisteriin.

Pirkanmaan Jätehuollon käytössä olevasta MaterialPortista on suora rajapinta SIIRTO-rekisteriin, josta siirtoasiakirjojen tietoja voidaan siirtää rekisteriin.

Pirkanmaan Jätehuolto ei siirrä SIIRTO-rekisteriin paperisten siirtoasiakirjojen tietoja. Lain mukaan jätteen haltija on vastuussa tietojen toimittamisesta. Jos jäte noudetaan kotitaloudesta, on jätteen kuljettaja velvollinen huolehtimaan tietojen toimittamisesta.

Tiedote SIIRTO-rekisteristä