Puujäte – Pjhoy Siirry sisältöön

Puisia lautoja.

Puujäte

Lajittele puujätteeseen

  • käsittelemätön puu
  • oksattomat puunrungot
  • maalattu ja lakattu puu
  • parketti
  • puulevy, lastulevy ja vaneri
  • puukuitulevyt ja laminaattilevyt sekä näiden yhdistelmät

Huom! Ei kestopuuta puujätteeseen!

Puujätteessä ei saa olla metallikehyksiä tai sidoslevyjä, mutta naulat, ruuvit ja saranat voi jättää paikoilleen.

Minne voi viedä?

Puujätettä voi kerralla viedä jäteasemalle 2-4 kuutiota. Jätekeskukset ottavat vastaan isompia määriä. Puujäte on maksullista. Katso jätehuollon hinnat

Miten puujätettä kierrätetään?

Puujätettä käytetään haketettuna biojätteen ja lietteen kompostoinnin tukiaineena. Puujätettä käytetään myös uusiutuvana polttoaineena energiantuotannossa.