Ranta-Tampellan putkikeräys | Pjhoy Siirry sisältöön

Ranta-Tampellan putkikeräys

Ranta-Tampellan alueelle Tampereelle rakennetaan jätteen putkikeräysjärjestelmä, jolla kerätään neljää jätelajia. Asukkaat vievät lajitellut jätteet syöttöpisteisiin, joista ne imaistaan maanalaista putkistoa pitkin koonta-asemalle. Asemalla on kullekin jätelajille oma konttinsa ja kontit kuljetetaan asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Pirkanmaan Jätehuollon tytäryhtiö Ranta-Tampellan Putkikeräys Oy rakennuttaa MetroTaifun-järjestelmän ja sen toimittaa MariMatic Oy. Järjestelmä otetaan käyttöön arviolta vuonna 2022.  

Jätteen putkikeräyksen koonta-aseman havainnekuva. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Vihanto & Co Oy
Putkikeräyksen koonta-aseman havainnakuva Tampellan esplanadilta päin.
Kuva: Arkkitehtitoimisto Vihanto & Co Oy

Hankkeen eteneminen

Putkikeräysjärjestelmä on suunniteltu Ranta-Tampellan alueelle kaavoitusvaiheessa. Putkistoa ja keräyspaikkoja on rakennettu alueen muun rakentamisen myötä kesästä 2017 lähtien. Vuoden 2020 lopussa asennettuna on noin 1,2 kilometriä runkoputkea talohaaroineen. Runkoputkea asennetaan kokonaisuudessaan noin 1,8 kilometriä.

Tampellan esplanadin ja junaradan kulmaukseen sijoittuvan koonta-aseman rakentamista ei ole vielä aloitettu. Aseman lopullinen sijaintipaikka hyväksyttiin asemakaavassa, joka on astunut voimaan vuonna 2013. Tarkentuneen rakennussuunnitelman myötä koonta-aseman kokoa ja sijaintia tontilla on kuitenkin jouduttu tarkistamaan ja rakentaminen vaatii poikkeamista kaavasta.

Kysymyksia ja vastauksia Ranta-Tampellan putkikeräyksestä