Siirry sisältöön

Repsikka-noutopalvelun palveluehdot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Repsikka-noutopalvelun palveluehdot

Palvelu

Repsikka-noutopalvelu käytöstä poistettaville esineille ja jätteille (jäljempänä Repsikka-nouto) on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n (jäljempänä PJH) palvelu PJH:n toimialueen asukkaille sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille.

Asiakas

Asiakas voi olla yksityishenkilö (asukas), yritys tai yhteisö. Tilauksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen.

Tilaaminen

Palvelu on saatavilla PJH:n toimialueen kunnissa. Asiakas hyväksyy tilauksen painamalla tilauslomakkeen Lähetä-painiketta. Tehty tilaus sitoo asiakasta, ellei asiakas muuta tai peru tilaustaan palveluehtojen Tilauksen muuttaminen ja peruuttaminen -kohdan mukaisesti.

Repsikka-noudon tilauksen tekeminen verkossa edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta.
Asiakas saa hyväksymästään tilauksesta sähköpostitse tilausvahvistuksen. Tilausvahvistuksen toimittaminen asiakkaalle edellyttää virheettömän sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistuksessa ilmoitettu tilauksen sisältö vastaa
asiakkaan tekemää tilausta. PJH ei vastaa siitä, jos asiakkaan tilaus ei tule perille tietoverkon tai tietoliikenneyhteyksien toimimattomuuden vuoksi.

Palvelun hinnoittelu ja maksaminen

Repsikka-noudon maksu sisältää käytöstä poistettavien esineiden ja/tai jätteiden noudon ja poiskuljetuksen sekä jätteenkäsittelymaksun. Repsikka-noudon hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Repsikka-noudon maksu laskutetaan asiakkaalta toteutuneen palvelun mukaisena Repsikka-noudon hinnastoon perustuen. Toteutuneen palvelun määrittely perustuu Repsikka-noudon kuljettajan noudon yhteydessä tekemään arvioon käytöstä poistettavien esineiden ja/tai jätteen määrästä. Mikäli noudettavien käytöstä poistettavien esineiden ja/tai jätteen määrä poikkeaa asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamasta, laskutetaan asiakkaalta toteutuneen palvelun mukainen hinta.

PJH laskuttaa Repsikka-noudon maksun asiakkaalta. Lasku toimitetaan asiakkaalle noudon
jälkeen. Repsikka-noutoa ei voi maksaa käteisellä tai maksukortilla.

Palvelun toimitus

Käytöstä poistettavat esineet ja/tai jätteet noudetaan asiakkaan tilauslomakkeella ilmoittamasta osoitteesta.

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen. Asiakkaan tulee olla tavoitettavissa tilauksen yhteydessä antamastaan puhelinnumerosta, ellei muuta sovita. Asiakas vastaa siitä, että Repsikka-noudossa noudettavat esineet ja/tai jätteet ovat asiakkaan luovutettavissa ja käytöstä poistettavissa.

Repsikka-noudon kuljettajat voivat hakea käytöstä poistettavat esineet tai jätteet sisältä asunnosta. Käytöstä poistettavat esineet ja/tai jätteet tulee olla helposti noudettavissa ja valmiiksi pakattuina. Pienet jätteet tulee olla asiakkaan toimesta pakattuina pahvilaatikoihin tai jätesäkkeihin. Suurikokoiset esineet (esimerkiksi hyllyköt) tulee purkaa asiakkaan toimesta valmiiksi. Noudettavat käytöstä poistettavat esineet ja jätteet tulee tarvittaessa olla selkeästi merkittyinä.

Asiakas on vastuussa noutokohteessa Repsikka-noudossa käytettävien kulkuväylien esteettömyydestä sisä- ja ulkotiloissa ja siitä, ettei kulkuväylille tai niiden läheisyyteen ole sijoitettu Repsikka-noutoa haittaavia tai vahingoittumiselle alttiita esineitä. Poiskuljetettavat sähkölaitteet tulee olla valmiiksi irti kytkettyinä (ml. vesiliitännät). Myös sisätiloissa sijaitsevat Repsikka-noudossa käytettävät kulkuväylät tulee olla ulkojalkinein kuljettavissa. Asiakkaan vastuulla on suojata kulkuväylät (ml. lattiapinnat) ja muut pinnat asianmukaisesti tavaroiden
noudon ajaksi.

Repsikka-noudossa poiskuljetettavien käytöstä poistettavien esineiden ja/tai jätteiden tulee olla kooltaan, painoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne voidaan turvallisesti siirtää ja lastata kuljetusvälineeseen kahden ihmisen kantamana. Käytöstä poistettavia esineitä ja/tai jätteitä ei noudeta vaikeakulkuisista tai työturvallisuutta vaarantavista paikoista.

Repsikka-nouto ei koske pianoja eikä flyygeleitä. Vaarallisia aineita, vaarallisia jätteitä tai esineitä, joissa on luteita tai jotka ovat peräisin kalmasiivouksesta, ei oteta Repsikka-noudossa kuljetettavaksi. Repsikka-noudon kuljettajalla on viime kädessä oikeus päättää, voidaanko noudettava esine ja/tai jäte ottaa Repsikka-noudossa vastaan.

Tilauksen muuttaminen ja peruuttaminen

Asiakas voi muuttaa tilausta tai peruuttaa tilauksen ilmoittamalla siitä viimeistään sovittua noutopäivää edeltävänä arkipäivänä puhelimitse asiakaspalveluumme. Katso asiakaspalvelun yhteystiedot. Peruuttamattomasta tai liian myöhään perutusta noudosta peritään 55 euron maksu hukkanoudosta.

Palvelun virheet ja vahingot

Kuntavastuullisen jätehuoltopalvelun osalta virhe- ja vahinkotilanteissa sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa kuntavastuullisten jätehuoltopalveluiden jätetaksaa. Yritys-ja yhteistöasiakkaiden osalta PJH vastaa todennetuista virheistä tai vahingoista korkeintaan yritys- tai yhteistöasiakkaan Repsikka-noudon palvelusta maksamalla määrällä.

Ylivoimainen este

PJH ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on PJH:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka seurauksia PJH ei voi kohtuudella välttää. PJH on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle PJH:ta kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista.

Palveluehtojen muuttaminen

PJH pidättää oikeuden muuttaa palveluehtoja. Tilaukseen sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia palveluehtoja. Kuntavastuullisen jätehuoltopalvelun osalta huomioidaan kulloinkin voimassa oleva jätetaksa.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Asiakkaiden tiedot tallentuvat PJH:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Katso PJH:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste