Siirry sisältöön

Biolaitos rakentuu

Suurille ympäristöteoille muurattiin peruskivi

Lokakuussa 2019 muurattiin Pirkanmaan Jätehuollon biolaitoksen peruskivi. Laitoksessa tullaan käsittelemään 17 kunnan biojätteet ja Nokian kaupungin puhdistamolietteet. Laitos sijaitsee Nokialla, Koukkujärven jätekeskuksessa.

Laitoksessa on kaksi erillistä linjaa, kuivalinja biojätteille ja märkälinja lietteille. 

Biolaitoksen muuraustilaisuudessa toimitusjohtaja Harri Kallio valoi vankan perustan suurille ympäristöille.

Biokaasu on paikallista uusiutuvaa energiaa

Biojätteistä tehdään biokaasua liikennepolttoaineeksi ja luomuravinteita pelloille. 

Biokaasua tullaan käyttämään jäteautoissa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Kaasun käyttö jäteautoissa vähentää hiilidioksidipäästöjä 1900 tonnia vuodessa. Jo nyt reiteillä kulkee 11 kaasuautoa.

Biokaasua tullaan myymään myös yksityisautoilijoille. Yhdellä 2 kilon biojätepussilla ajaa 4 kilometriä henkilöautolla.  Biolaitoksen vuosittain tuottamalla biokaasulla ajaisi 1000 kertaa maapallon ympäri.

Biojätepussista saadaan kiertoon myös arvokkaita ravinteita, kuten fosforia ja typpeä. Yhden biojätepussin ravinteilla leipoo 400 grammaa ruisleipää.

Lietteet käsitellään omalla linjallaan ja niistä tehdään biokaasua sekä multaa kasvualustaksi. 

Bioni on ympäristöteko!

Jotta nämä kaikki ympäristöhyödyt toteutuvat, tarvitaan jokaisen panosta eli innokkuutta lajitella biojäte. Sekajätteen joukossa on tutkimuksen mukaan vielä 38 % biojätettä. Biojätettä kerättiin kiertoon 41 kiloa/asukas. Vuotta aiemmin määrä oli 39 kiloa, joten suunta on oikea.

Biokaasu on energiana:

 • paikallista
 • uusiutuvaa
 • vähäpäästöistä
 • korvaa fossiilisia polttoaineita

Ja ravinteet luomua!


Pirkanmaan Jätehuollon biolaitos

 • sijainti: Koukkujärven jätekeskus, Nokia, ECO3-kiertotalouskeskus
 • kaksi linjaa, kuivamädätys biojätteille (24 000 tonnia/vuosi) ja märkämädätys lietteille (10 000 tonnia/vuosi)
 • laitoksen toimittaja EcoProtech Oy
 • investoinnin arvo 23 milj. euroa, Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä energiakärkihanketuki 4,55 milj. euroa
 • rakennustyöt käynnistettiin kesällä 2019 ja laitos valmistuu vuoden 2021 aikana
 • biokaasulle rakennetaan tankkausasemat sekä Koukkujärvelle että Tarastenjärvelle
 • laitoksen valmistumiseen asti biojätteet käsitellään Tarastenjärven kompostointilaitoksessa