Tutkimus ja kehittäminen | Pjhoy Siirry sisältöön

Tutkimus ja kehittäminen

Kehitämme jätehuoltoa ja kiertotaloutta projekteissa ja verkostoissa

Yhteiskunnassa pyritään kohti hiilineutraalia kiertotaloutta, jossa jätehuollolla on tärkeä rooli. Kestävyysmuutos vaatii yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tutkimusta, kehitystä ja kokeiluja. Pirkanmaan Jätehuolto toteuttaa ja osallistuu moneen kehitysprojektiin, joissa kehitetään toimialaa. Parhaita ratkaisuja otetaan osaksi jatkuvaa toimintaa.

Projekteja, joissa olemme mukana:

PlastLife edistää muovien kestävää kiertotaloutta 2023-2029

TREASoURcE, kiertotalouden pilotteja teemoista muovit, biojäte ja sähköautojen akut 2022-2026

Katso lisätietoa TREASoURcE-hankkeesta myös Ekokumppaneiden verkkosivuilta

KIERTOTRE – Tampereen kiertotaloussuunnitelman jalkautus 2022-2024

Verkostot, joissa olemme mukana:

Ilmastokumppanit-verkosto

Tampereen seudun yritykset ja yhteisöt tavoittelevat hiilineutraalia Tamperetta yhteistyössä Kestävä Tampere 2030 -ohjelman kanssa. Lisätietoa ilmastokumppaanuudesta

Kiertotalouden Green Deal

Kiertotalouden green on sitoumus, jolla vauhditetaan yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Lisätietoa kiertotalouden green dealista

Kierrätyksestä kiertotalouteen: valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027

Valtakunnallinen jätesuunnitelmaan vuoteen 2027 sisältyy jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen suunnitelma ja jätehuoltosuunnitelma. Olemme mukana toteuttamassa suunnitelman toimenpiteitä. Lisätietoa valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta

Päättyneet projektit

HABA – Hajautettu biometaanin resurssitehokas tuotanto Keski-Suomessa 2021-2023
BECCU – From carbon dioxide to chemistry feedstocks 2019-2022

Valmistuneita opinnäytetöitä

Stenvall, Linda (2023): Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnan jätemäärien tarkasteluun vaikuttavat tekijät.