Siirry sisältöön

Kiertotalous Pirkanmaa – uutta kiertotaloustoimintaa alueelle

Millainen potentiaali kiertotaloudessa on kuntien elinvoimalle ja yritysten liiketoiminnalle? Miten julkisten ja yksityisten toimijoiden välisellä yhteistyöllä luodaan edellytyksiä kiertotaloudelle?

Pirkanmaalla lanseerataan uutta maakunnallista kiertotaloustoimintaa Kiertotalous Pirkanmaan ja Pirkanmaan Jätehuollon toimesta. Katsottavanasi on tallenne, joka on mielenkiintoinen läpileikkaus kiertotalouden haasteista ja mahdollisuuksista. Tilaisuus pidettiin Tampereella G-Livelabissa 14.11.2023.

Linkki livestriimiin

Puhujina muun muassa vuorineuvos ja yritysjohtaja Reijo Karhinen, SRV:n kehitysjohtaja Miimu Airaksinen sekä muita yritysten, julkisen sektorin ja tutkimuksien edustajia. Tilaisuuden moderaattorina toimii Eeva-Liisa Viskari (johtava asiantuntija, Kestävyys ja vastuullisuus, Tampereen yliopisto).

Päivän ohjelma

12.30 Julkisen ja yksityisen yhteistyö kiertotaloudessa
Sari Tasa, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

12.50 Unohdetaan irtikytkentä ja puhutaan itse asiasta
Ville Lähde, tutkija, BIOS-tutkimusyksikkö

Rajaton kasvu rajallisella planeetalla ei onnistu, mutta mahdotonta ajatusta yritetään pelastaa ”irtikytkennän” idealla. Se tarkoittaa, että taloudellinen kasvu jatkuisi mutta ympäristökuorma kääntyisi laskuun. Ville Lähde pureutuu irtikytkennän käsitteen ongelmiin ja muistuttaa, että päämääränä tulisi olla säällinen hyvinvointi ekologisissa rajoissa.

13.10 Kiertotalouden uusi aikakausi
Karoliina Tuukkanen, vanhempi asiantuntija, Kiertotalous Pirkanmaa

13.20 Kunnan instituution uusi identiteetti oppivana organisaationa – esimerkkinä jätehuolto
Maarit Särkilahti, kiertotalousasiantuntija, Pirkanmaan Jätehuolto

Konkreettisia esimerkkejä kiertotaloudesta

14.00 Hiilidioksidin talteenotto – teknologiat ja potentiaali
Onni Linjala, research scientist, VTT

Hiilidioksidin talteenotto on noussut keskeiseksi aiheeksi ilmastomuutoksen torjunnassa. Hallitusohjelmaa myöden puhutaan teknisistä hiilinieluista ja tehtaiden piippujen tulppaamisesta. Mistä oikein on kyse? Tutkija Onni Linjala paneutuu esityksessään siihen, miten ja mistä hiilidioksidia voidaan ottaa talteen, minkälainen rooli hiilidioksidilla voi olla kiertotaloudessa, ja ovatko kyseiset teknologiat valmiita ilmastonmuutoksen vaatimiin nopeisiin toimiin.

14.20 Yhdyskuntajätteen synnyn ehkäisy ja uudelleenkäytön edistäminen pohjoismaissa
Olli Sahimaa, vanhempi asiantuntija, Gaia Consulting

EU:n jätehierarkia painottaa jätteen synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön ensisijaisuutta kierrätykseen nähden. Käytännössä jätteen synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön toimet jäävät kuitenkin usein toissijaisiksi kierrätystoimenpiteisiin nähden. Gaia Consulting ja Sweco kartoittivat Pohjoismaiselle ministerineuvostolle tehtävässä hankkeessa jätteen synnyn ehkäisyn ja uudelleenkäytön edistämisen nykytilaa ja tulevaisuuden potentiaalia Pohjoismaissa.

14.40 Talonrakentaminen ja sen kiertotalous
Miimu Airaksinen, kehitysjohtaja, SRV

Mitä seuraavaksi kiertotaloudessa?

15.00 Uusien mahdollisuuksien kiertotalous (etänä)
Reijo Karhinen, vuorineuvos ja yritysjohtaja

Kannustava, positiivisesti herättelevä ja innostava puheenvuoro, miten siirtymä lineaaritaloudesta kiertotalouteen edustaa uutta ja uusien mahdollisuuksien talousmallia, jolle ei ole pitkällä aikavälillä vaihtoehtoa.

15.15 Loppusanat
Pasi Muurinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Jätehuolto

Tilaisuuden järjestää Kiertotalous Pirkanmaa ja Pirkanmaan Jätehuolto. KiPi eli Kiertotalous Pirkanmaa on uusi maakunnallinen, julkisrahoitteinen kiertotalouden kehittämiskeskus, jota operoi Ekokumppanit Oy.