Siirry sisältöön

Lietteiden tyhjennyshinnat Parkano

Saostus- ja umpisäiliö- sekä pienpuhdistamolietteet

Hinnat voimassa alkaen 1.1.2024. Lietteiden tyhjennyshinta koostuu kuljetusmaksusta ja käsittelymaksusta, jotka on esitetty alla omissa taulukoissaan. Tyhjennystyyppien määritelmät ovat lietetaksassa (pdf). Käsittelyhinnat perustuvat kuntien jätevedenpuhdistamojen hintoihin.

Kuljetusmaksut

Säännöllisen tyhjennyksen kuljetusmaksu

Lietemäärä kuutiota
Yksikköhinta euroa/kuljetus (sis. alv 24 %)
0-6
139,07
yli 6,0-14
169,43

Tilaustyhjennyksen kuljetusmaksu

Lietemäärä kuutiota
Yksikköhinta euroa/kuljetus (sis. alv 24 %)
0-6
170,62
yli 6,0-14
191,75

Täsmätyhjennyksen kuljetusmaksu

Lietemäärä kuutiota
Yksikköhinta euroa/kuljetus (sis. alv 24 %)
0-6
208,60
yli 6,0-14
254,14

Päivystystyhjennyksen kuljetusmaksu

Lietemäärä kuutiota
Yksikköhinta euroa/kuljetus (sis. alv 24 %)
0-6
521,51
yli 6,0-14
585,76

Käsittelymaksu

Yksikköhinta euroa/kuutio (sis. alv 24 %)
Saostussäiliö- ja pienpuhdistamoliete
19,84
Umpisäiliöliete
9,30

Lisätyöt ja muut lietetyhjennyshinnat

Katso lisätöiden hinnat (mm. letkujen vetäminen yli 30 m tai keräysajoneuvon ja letkujen siirto kiinteistöllä) sekä muut tyhjennyshinnat alueellisen jätehuoltolautakunnan hyväksymästä lietetaksasta (pdf).