Siirry sisältöön

Kaatopaikkakelpoisuus

Selvitä kaatopaikkakelpoisuus loppusijoitettavasta jätteestä

Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen. Kaatopaikalle hyväksytään loppusijoitettavaksi jätettä, joka täyttää kaatopaikkasijoitukselle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Asbestipitoisesta jätteestä ei tarvitse tehdä kaatopaikkakelpoisuusselvitystä, mutta asbestipitoinen jäte on aina tuotava hyvin pakattuna jätekeskukseen. 

Jätteen kaatopaikkakelpoisuuden selvittämisen velvollisuus kuuluu jätteen tuottajalle ja meillä Pirkanmaan Jätehuollossa on tehtävänä valvoa, että kaikista jätekeskuksiin tuoduista jätteistä on asianmukaisesti tämä selvitys tehty.

Näin selvittäminen tehdään

  1. Jätteen tuottajalla on jo tehtynä jätteestä kaatopaikkakelpoisuusselvitys. Selvitys esitetään Pirkanmaan Jätehuollolle ja jätteen tuonti jätekeskuksiin voi jatkua, jos jäte on hyväksytty kaatopaikkakelpoiseksi.
  2. Jos jätteen tuottajalla ei ole tehtynä selvitystä tuottamastaan jätteestä, pyydämme toimittamaan yleisluontoisen selvityksen jätteen synnystä, laadusta, olomuodosta ja niistä toiminnoista, joissa jätettä syntyy. Selvityksen voi tehdä täyttämällä kaatopaikkakelpoisuuden arviointilomakkeen tai selvittämällä tiedot kirjallisesti sähköpostilla. Kaatopaikkakelpoisuuden arviointilomakkeita saa sähköisesti käsittelyinsinööriltämme Riitta Lehtoselta riitta.lehtonen@pjhoy.fi.
  3. Selvityksen saatuamme otamme yhteyttä ja neuvottelemme mahdollisista jatkotoimista. Esimerkiksi tarvitaanko lisäselvityksiä jätteen sisältämistä haitta-aineineista.
  4. Selvityksen ja mahdollisten laboratoriotulosten perusteella päätetään soveltuuko jäte vastaanotettavaksi Pirkanmaan Jätehuoltoon.
  5. Selvitys on uusittava viiden vuoden välein sekä aina prosessin tai raaka-aineen muuttuessa. Tietojen oikeellisuutta tarkistetaan vuoden välein.

Kysy lisätietoja kaatopaikkakelpoisuudesta

Riitta Lehtonen

käsittelyinsinööri
puh. 03 240 5464