Siirtoasiakirjan käyttö | Pjhoy Siirry sisältöön

Siirtoasiakirjan käyttö

Ohjeita siirtoasiakirjan käyttöön

Jätelain mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja jätteen kuljetusta varten

  • vaarallisesta jätteestä
  • sako- ja umpikaivolietteistä
  • rakennus- ja purkujätteistä
  • hiekka- ja rasvakaivojen lietteistä
  • pilaantuneesta maa-aineksesta

Me edellytämme siirtoasiakirjan myös

  • nestemäisistä jätteistä

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Sähköistä siirtoasiakirjaa ei tarvitse erikseen tulostaa, vaan sen löytyminen järjestelmästä riittää.

Sähköinen siirtoasiakirja

Kun teet jätekuormasta ilmoituksen MaterialPort-järjestelmässä, syntyy kuormalle samalla sähköinen siirtoasiakirja. Rekisteröitymällä järjestelmään, voit nähdä ja tulostaa siirtoasiakirjan. Sähköinen siirtoasiakirja korvaa paperisen asiakirjan. Siirry MaterialPortiin

Paperinen siirtoasiakirja

Sähköisen siirtoasiakirjan lisäksi vastaanotamme toistaiseksi myös paperisia
siirtoasiakirjoja. Tulosta täytetty siirtoasiakirja kolmena kappaleena. Siirtoasiakirjoja ja ohjeita niiden täyttämiseen saa Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskuksista. 

Täytä ja tulosta siirtoasiakirja

Säilytä asiakirjaa kolme vuotta

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Jos jäte haetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. Sähköinen siirtoasiakirja säilyy järjestelmässä tämän ajan, joten sitä ei tarvitse erikseen arkistoida.