Siirry sisältöön

Siirtoasiakirjan käyttö

Ohjeita siirtoasiakirjan käyttöön

Jätelain mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja jätteen kuljetusta varten

  • vaarallisesta jätteestä
  • sako- ja umpikaivolietteistä
  • rakennus- ja purkujätteistä
  • hiekka- ja rasvakaivojen lietteistä
  • pilaantuneesta maa-aineksesta

Me edellytämme siirtoasiakirjan myös

  • nestemäisistä jätteistä

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle.

Tulosta valmis siirtoasiakirja kolmena kappaleena

Tulosta täytetty siirtoasiakirja kolmena kappaleena. Siirtoasiakirjoja ja ohjeita niiden täyttämiseen saa myös Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskuksista. 

Täytä ja tulosta siirtoasiakirja

Säilytä asiakirjaa kolme vuotta

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Jos jäte haetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä.