Siirry sisältöön

Siirtoasiakirjan käyttö

Ohjeita siirtoasiakirjan käyttöön

Jätelain mukaan jätteen haltijan on laadittava sähköinen siirtoasiakirja jätteen kuljetusta varten

  • vaarallisesta jätteestä
  • sako- ja umpikaivolietteistä
  • rakennus- ja purkujätteistä
  • hiekka- ja rasvakaivojen lietteistä
  • pilaantuneesta maa-aineksesta

Me edellytämme siirtoasiakirjan myös

  • nestemäisistä jätteistä

Siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja asiakirja annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Sähköistä siirtoasiakirjaa ei tarvitse erikseen tulostaa, vaan sen löytyminen järjestelmästä riittää.

Katso Ympäristöministeriön video: Milloin jätekuljetuksesta on laadittava siirtoasiakirja?

Sähköinen siirtoasiakirja

Kun teet jätekuormasta ilmoituksen MaterialPort-ohjelmassa, syntyy kuormalle samalla sähköinen siirtoasiakirja. Rekisteröitymällä ohjelmaan, voit nähdä ja tulostaa siirtoasiakirjan. Sähköinen siirtoasiakirja korvaa paperisen asiakirjan. Ohjeita siirtoasiakirjan täyttämiseen saa Koukkujärven ja Tarastenjärven jätekeskuksista.

Siirry MaterialPort-ohjelman sähköiseen siirtoasiakirjaan

Paperinen siirtoasiakirja

Sähköisen siirtoasiakirjan lisäksi vastaanotamme toistaiseksi myös paperisia siirtoasiakirjoja. Tulosta ja täytä siirtoasiakirja kolmena kappaleena.

Tulosta siirtoasiakirja

Säilytä asiakirjaa kolme vuotta

Jätteen haltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta. Jos jäte haetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjan antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. Sähköinen siirtoasiakirja säilyy järjestelmässä tämän ajan, joten sitä ei tarvitse erikseen arkistoida.