Siirry sisältöön

Pirkanmaan Jätehuollon yhtiökokous 31.5.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous 31.5. vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiön liikevaihto oli 44,6 miljoonaa euroa (43,7 milj. euroa 2021) ja tilikauden tappio -1,5 miljoonaa euroa (-0,3 milj.euroa 2021). Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 17 omistajakunnalle, yhteensä 2,3 milj. euroa.

– Osinkoa ei jaeta asukkaiden maksamista jätemaksuista vaan muiden palveluiden tuotosta. Asukkaiden jätemaksut on tuotettu ja tuotetaan jatkossakin omakustannusperiaatteella ja ne ovat Suomen Kiinteistöliiton selvityksen mukaan maan edullisimmat, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Pasi Muurinen.

– Tappion taustalla on muun muassa yhtiön biolaitos Biomyllyyn liittyvät rakentamisen ja käyttöönoton haasteet ja viivästymiset. Myös sekajätteen määrä on lähtenyt valtakunnallisesti laskuun ja polttoaineiden kohonneet hinnat ovat vaikuttaneet kuljetushintoihin. Niitä emme lisänneet viime vuonna asiakashintoihin, kertoo Pasi Muurinen.

14 200 jäteastiatyhjennystä päivässä

Edullisten asiakashintojen taustalla on muun muassa keskitetysti kilpailutetut kuljetukset.

Pirkanmaan Jätehuollolla ei ole omia jäteautoja, vaan yhtiö kilpailuttaa kuljetukset. Tällä hetkellä paikalliset yritykset hoitavat 57 prosenttia kuljetusurakoista. Urakoitsijoita on kaikkiaan 23. Päivän aikana tyhjennetään keskimäärin 14 200 jäteastiaa ja vuoden aikana tyhjennyksiä tehdään yli 3,5 miljoonaa.

Kaksi voimalaa, Tammervoima ja Biomylly

99 % Pirkanmaan Jätehuollon keräämästä jätteestä hyödynnetään tänä päivänä materiaalina tai energiana. Sekajätteet hyödynnetään kaukolämmöksi ja sähköksi Tammervoiman hyötyvoimalassa. Biojätteet käsitellään Biomyllyssä Nokialla ja niistä tehdään BIG-biokaasua liikennekäyttöön ja ravinteita maatalouden tarpeisiin. Muut jätteet matkaavat eri hyödyntäjille, kuten tuottajayhteisöille.

– Seuraava merkittävä vaihekin on jo käynnissä: pakkausjätteiden keräys on laajentunut kaikille vähintään viiden asunnon kiinteistöille. Ja biojätteen keräys laajenee syyskuun alusta kaikkiin kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan keskustaajamassa. Myös poistotekstiilin materiaalihyödyntämisessä yhtiömme on vahvasti mukana, kertoo Pasi Muurinen.

Yhtiölle uusi hallitus

Pirkanmaan Jätehuollolla on 17 omistajakuntaa ja yhtiön toimialueella asuu 460 000 asukasta. Yhtiön palveluksessa oli 100 henkilöä vuonna 2022. 

Kaikilla osakaskunnilla on mahdollisuus lähettää yhtiökokoukseen edustajat. Päätösvalta yhtiökokouksessa jakautuu äänimääräosuuksien mukaisesti. 

Yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavalle kaudelle valittiin Oskari Auvinen (Kangasala), Heidi Rämö (Lempäälä), Jari Tuominen (Nokia), Juha Kuusisto (Orivesi), Olli Niemi (Pirkkala) ja Aleksi Jäntti, Anne Liimola sekä Pirjo Virtanen (Tampere).

Lue lisää yhtiön tilinpäätöksestä ja toiminnasta: www.pjhoy.fi/tutustu

Lisätietoja:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Toimitusjohtaja Pasi Muurinen, puh. 040 732 2970

Liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissinen, puh. 040 704 0089  

Pirkanmaan Jätehuolto – ympäristölle paras 

Teemme joka päivä tuhansia ympäristötekoja yhdessä asukkaidemme ja urakoitsijoidemme kanssa. 

Huolehdimme, että 17 kunnassa lajittelu ja kierrätys sujuu, kuljetukset rullaavat ja jätteenkäsittely on huippulaatua. Jätteistämme 99 % hyödynnetään materiaalina tai energiana. Olemme innostunut kiertotalouden edelläkävijä ja hintamme ovat maan edullisimmat.

Kaksi tytäryhtiötämme, Pirkan Putkikeräys ja Ranta-Tampellan Putkikeräys, huolehtivat että jätteet liikkuvat maan alla. 

Omistamme Tammervoiman hyötyvoimalan yhdessä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Voimalassa tehdään sekajätteistä lämpöä ja sähköä koteihin. 

Ekokumppaneiden yhtenä omistajana huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja siitä, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.