Siirry sisältöön

Hajut ja melu jätekeskuksissa

Hajutilanne jätekeskuksissa

Jätekeskuksissa hajuja aiheutuu lähinnä biojätteen käsittelystä ja loppusijoitusalueesta kaasunkeräyksineen. 

Molemmissa jätekeskuksissa on siirrytty seuraamaan jätekeskuksen mahdollisia hajuhaittoja tietokonemallin avulla. Tarastenjärvellä hajunseuranta otettiin käyttöön 2018 ja Koukkujärvellä 2019 alussa. Verkkosivujen kautta naapurit ja muut kiinnostuneet pääsevät tarkastamaan ajankohtaisen hajujen leviämistilanteen. Vuonna 2022 molemmissa jätekeskuksissa tehtiin hajumittauksia ja niiden leviämismalli päivitettiin.

Melu jätekeskuksissa

Molempien jätekeskusten alueella tehtiin vuoden 2022 aikana melumittauksia ja mallinnettiin melun leviämistä.

Selvitysten mukaan eniten melua aiheuttaa alueelle kohdistuva liikenne. Ympäristölupien raja-arvot eivät ylity kummassakaan jätekeskuksessa.