Siirry sisältöön

Pirkanmaan Jätehuollon yhtiökokous 19.6.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhtiökokous 19.6.2024 vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiön liikevaihto oli 50,3 miljoonaa euroa (44,6 milj. euroa 2022) ja tilikauden tappio -1,2 miljoonaa euroa (-1,5 milj.euroa 2022). Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 17 omistajakunnalle, yhteensä 1,9 milj. euroa.

– Osinkoa ei jaeta asukkaiden maksamien jätemaksujen tuotoista vaan yrityksille tarjottavien palveluiden tuotosta. Asumisen jätehuolto on tuotettu ja tuotetaan jatkossakin omakustannusperiaatteella ja hintamme ovat Suomen Kiinteistöliiton selvityksen mukaan maan edullisimmat, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon toimitusjohtaja Pasi Muurinen.

– Tappion taustalla on muun muassa yhtiön biolaitos Biomyllyn rakentamisen ja käyttöönoton viivästymisestä aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset ja tehtyjen investointien suunnitelman mukaiset poistot, kertoo Pasi Muurinen.

14 400 jäteastiatyhjennystä päivässä

Edullisten asiakashintojen taustalla on muun muassa keskitetysti kilpailutetut kuljetukset.
Pirkanmaan Jätehuollolla ei ole omia jäteautoja, vaan yhtiö kilpailuttaa kuljetukset. Tällä hetkellä paikalliset yritykset hoitavat 66 prosenttia kuljetusurakoista. Urakoitsijoita on kaikkiaan 21. Päivän aikana tyhjennetään keskimäärin 14 400 jäteastiaa ja vuoden aikana tyhjennyksiä tehdään yli 3,6 miljoonaa.

Kaksi voimalaa, Tammervoima ja Biomylly

99 % Pirkanmaan Jätehuollon keräämästä jätteestä hyödynnetään tänä päivänä materiaalina tai energiana. Sekajätteet hyödynnetään kaukolämmöksi ja sähköksi Tammervoiman hyötyvoimalassa. Biojätteet käsitellään Biomyllyssä Nokialla ja niistä tehdään BIG-biokaasua liikennekäyttöön ja ravinteita maatalouden tarpeisiin. Muut jätteet matkaavat eri hyödyntäjille, kuten tuottajayhteisöille.

– Syyskuun 2023 alusta biojätteen keräys laajeni kaikkiin kiinteistöihin yli 10 000 asukkaan keskustaajamassa. Yli 30 000 uutta kiinteistöä liittyi mukaan biojätteen lajittelijoihin. Biojätteen osuus sekajätteessä laskikin vuoden aikana 38 prosentista 34 prosenttiin ja Biomyllyssä käsiteltiin vuoden aikana noin 20 000 tonnia biojätettä, kertoo Pasi Muurinen.

Yhtiölle uusi hallitus

Pirkanmaan Jätehuollolla on 17 omistajakuntaa ja yhtiön toimialueella asuu 465 000 asukasta. Yhtiön palveluksessa oli 104 henkilöä vuonna 2023.

Kaikilla osakaskunnilla on mahdollisuus lähettää yhtiökokoukseen edustajat. Päätösvalta yhtiökokouksessa jakautuu äänimääräosuuksien mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavalle kaudelle valittiin Oskari Auvinen (Kangasala), Heidi Rämö (Lempäälä), Jari Tuominen (Nokia), Juha Kuusisto (Orivesi), Jaakko Joensuu (Pirkkala) ja Aleksi Jäntti, Johanna Loukaskorpi sekä Pirjo Virtanen (Tampere).

Lue lisää yhtiön tilinpäätöksestä ja toiminnasta

Lisätietoja:
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Toimitusjohtaja Pasi Muurinen, puh. 040 732 2970
Liiketoiminta- ja talousjohtaja Jarkko Nissinen, puh. 040 704 0089

Pirkanmaan Jätehuolto – ympäristölle paras

Teemme joka päivä tuhansia ympäristötekoja yhdessä asukkaidemme ja urakoitsijoidemme kanssa.
Huolehdimme, että 17 kunnassa lajittelu ja kierrätys sujuu, kuljetukset rullaavat ja jätteenkäsittely on huippulaatua. Jätteistämme 99 % hyödynnetään materiaalina tai energiana. Olemme innostunut kiertotalouden edelläkävijä ja hintamme ovat maan edullisimmat.

Kaksi tytäryhtiötämme, Pirkan Putkikeräys ja Ranta-Tampellan Putkikeräys, huolehtivat että jätteet liikkuvat maan alla.
Omistamme Tammervoiman hyötyvoimalan yhdessä Tampereen Energian kanssa. Voimalassa tehdään sekajätteistä lämpöä ja sähköä koteihin.
Ekokumppaneiden yhtenä omistajana huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja siitä, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.