Siirry sisältöön

Jätetilan suunnittelu

Ohjeita taloyhtiölle toimivan jätetilan suunnitteluun

Jätetila on yleensä aitaus, katos tai huone. Toimiva jätetila helpottaa jätehuoltoa ja antaa siistin vaikutelman. Hyvin suunniteltu ja rakennettu jätetila lisää pihan yleistä turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä parantaa kiinteistön arvoa.

Jätetila voi olla ulkona tai rakennuksessa. Jäteastiat on hyvä rajata pihasta aidalla tai istutuksilla. Asuinrakennukseen sijoitetun jätehuoneen ilmanvaihto suunnitellaan siten, ettei huoneeseen tule haju- tai terveyshaittoja. Jätehuoneessa pitää olla hyvä valaistus, ja tarvittaessa huone varustetaan jäähdytyksellä.

Jätetilassa on hyvä olla paikka ajankohtaisille jätehuollon lajitteluohjeille. Jätetila on varattu vain jätteille, mutta taloyhtiössä voi olla myös erillinen kierrätyshuone käyttökelpoisten tavaroiden kierrätystä varten.

Jätetilan sijainti tontilla

Jätetilalle etsitään turvallisin ja toimivin sijainti tontilla. Se sijoitetaan asukkaiden ja jäteauton kulkureitin varrelle, jotta pääsy tilaan on helppoa niin asukkaille kuin jätteenkuljettajallekin. Jäteautolla täytyy päästä jäteastioiden lähelle. Tarvittaessa tontille asetetaan opastus jätetilan sijainnista ja jätetilan eteen pysäköinnin kieltävä merkki.

Jätekatokset ja -aitaukset eivät saa aiheuttaa haittaa naapureille eivätkä rumentaa ympäristöä. Monissa kunnissa jätekatoksille ja rakennelmille tarvitaan toimenpidelupa. Luvan tarve kannattaa selvittää heti suunnittelun alkuvaiheessa.

Jätetilan sijainnin muistilista


 • sijoita jätetila tonttiliittymän läheisyyteen sekä mahdollisimman lähellä ajotietä
 • jätekatoksen etäisyys asuin- tai työhuoneen avattavaan ikkunaan tai tuuletusaukkoon pitää olla yli 8 metriä. Yksittäisen jäteastian etäisyyden pitää olla 4 metriä ja useamman jäteastian ryhmän 6 metriä. Lisätietoa Pirkanmaan pelastuslaitokselta
 • etäisyys leikki- ja oleskelualueesta pitää olla noin 15 metriä. Jäteauton ajoväylä ei saa kulkea leikkialueella.
 • huolehdi, etteivät valumavedet aiheuta vaarallista liukkautta tai jäädytä jäteastioita

Jäteauto tarvitsee kunnollisen ajoväylän ja tilaa tyhjentää jäteastiat

Jäteauto tarvitsee kantavan ajoväylän, koska täysinäinen jäteauto painaa jopa 28 tonnia.
Ajoväylän leveys pitää olla vähintään 4 metriä ja vapaata kulkukorkeutta tarvitaan 4,5 metriä. Jos ajoväylä on kapeampi tai matalampi, on jäteastioiden oltava käsin siirrettäviä.

Syväsäiliöiden tyhjennysalueella ajoväylän pitää olla vähintään 5 metriä, jotta jäteauton tukijalkojen käytölle ja jätteenkuljettajan työskentelylle on riittävästi tilaa.

Syväsäiliöiden yläpuolella pitää olla 10 metriä tilaa, jotta säiliöt voidaan tyhjentää nosturilla.

Kääntyäkseen jäteauto tarvitsee 20 x 20 metrin alueen. Turvallisuuden takia olisi parasta, ettei jäteauton tarvitsisi peruuttaa piha-alueella tai peruutusmatka jäisi mahdollisimman
lyhyeksi.

Jäteauto tyhjentää nosturilla syväsäiliötä.

Sijoita syväsäiliöt niin, että niiden etäisyys pysyvistä rakenteista kuten aidoista ja sähkötolpista on vähintään 50 cm ja säiliöiden keskinäinen etäisyys toisistaan on vähintään 30 cm verhouksen kohdalta mitattuna.

Syväsäiliön sallittu kaidekorkeus ilman kantta on 90-95 cm. Tästä poikkeava kaidekorkeus aiheuttaa tyhjennyksen yhteydessä jätteenkuljettajalle työturvallisuusriskin. Syväsäiliö pitää asentaa aina valmistajan ohjeiden mukaan.

Jätetilan mitoitus

Jätetilan mitoitukseen vaikuttavat kertyvän jätteen määrä, lajiteltavien jätelajien määrä
ja jäteastioiden tyhjennysten tiheys. Jätetila on mitoitettava niin, että jokainen jäteastia voidaan tyhjentää muita astioita siirtämättä. Jätetilan pinta-alan suuntaa antava mitoitusohje on 0,75 m2/asunto.

Vinkit jätetilan rakentamiseen


 • Jätetila ja jäteauton paikka on tasainen, vaakasuora ja kovapintainen.
 • Jätetilaan pääsee suoraan ilman kynnyksiä, portaita tai muita esteitä.
 • Oviaukon täytyy olla vähintään 125 cm leveä. Ovessa pitäisi olla aukipitolaite.
 • Luiskat ovat mahdollisimman loivia. Kaltevuus saa olla enintään 1:7.
 • Lattia ei saa olla liukas, ja sisätilan pinnat kannattaa tehdä helposti puhdistettaviksi.
 • Oviaukolta ja kulkureitiltä poispäin oleva katon lape suojaa lumelta ja vedeltä.
 • Jätetilassa tarvitaan riittävä ilmanvaihto ja hyvä valaistus. Liiketunnistimilla toimivat valot helpottavat asiointia.

Montako jäteastiaa tarvitaan?

Jäteastioiden määrään vaikuttavat asukkaiden lukumäärä, lajiteltavien jätelajien määrä, jäteastioiden koot ja niiden tyhjennysvälit.

Voit käyttää jäteastioiden määrän arvioinnissa apunasi jätelaskuria.

Jäteastian sopiva tyhjennysväli riippuu asukasmäärästä, jätelajista ja keräysreiteistä. Paljon tilaa vieville jätteille (kartonki- ja muovipakkaukset, sekajäte) tyhjennys kannattaa tilata useammin kuin vaikka metallille ja lasipakkauksille. Jätehuoltomääräyksissä on pisimmät sallitut tyhjennysvälit sekajätteelle, biojätteelle sekä muovi- ja kartonkipakkauksille. Katso voimassa olevat jätehuoltomääräykset

Katso jäteastioiden mallit ja mitat

Katso vinkkejä, miten kaikki jäteastiat saisi mahtumaan jätetilaan

Mitoituksen esimerkkiohje 40 asukkaan taloyhtiölle


Sekajäteastia 660 litraa 2 kpl, tyhjennys joka viikko
Biojäteastia 240 litraa 1 kpl, tyhjennys joka viikko
Kartonkipakkausten jäteastia 660 litraa 1 kpl, tyhjennys joka viikko
Lasipakkausten jäteastia 240 litraa 1 kpl, tyhjennys joka kahdeksas viikko
Metallin jäteastia 240 litraa 1 kpl, tyhjennys joka kahdeksas viikko
Muovipakkausten jäteastia 660 litraa 1 kpl, tyhjennys joka viikko
Paperin jäteastia 660 litraa 1 kpl, tyhjennys joka viikko

Ohjeet jätetilan lukitsemiseen

Lukitussa jätetilassa käytetään Pirkanmaan Jätehuollon lukitussarjaa. Jäteastioiden tyhjennykset sujuvat parhaiten, kun jätteenkuljettajat voivat avata lukot Pirkanmaan Jätehuollon avaimella. Lukituksen voit tilata lukkoliikkeestä. Pirkanmaan Jätehuollon lukitussarjaan kuulumattoman lukon avaaminen on maksullista,

Jätetilan lukituksessa käytetään kaksipesäistä lukkoa, jossa on käytössä kaksi lukitussarjaa. Toiseen sopii oma avaimesi ja toiseen Pirkanmaan Jätehuollon avain. Myös riippulukko voi olla kaksipesäinen. Tällaisen riippulukon voit ostaa meiltä Pirkanmaan Jätehuollosta. Paketti sisältää sarjoitetun riippulukon ja yhden avaimen. Voit teettää lukkoon lisää avaimia.

Voit myös käyttää seinään kiinnitettyä putkilukkoa, johon sopii Pirkanmaan Jätehuollon avain. Putkilukossa säilytetään avainta, jolla pääsee vain lukittuun jätetilaan.

Vain syväsäiliön täyttöluukun voi lukita omalla lukitussarjalla, koska kuljettaja voi tyhjentää säiliön ilman lukon avaamista.