Siirry sisältöön

Vaarallisten jätteiden kuljetus

Ohjeita vaarallisten jätteiden kuljetukseen

Jos käytät vaarallisten jätteiden kuljetuspalveluamme, sinun ei tarvitse huolehtia kuljetuksen asiakirjoista, vaan me huolehdimme niistä puolestasi. Tarvitsemme ainoastaan tiedon, mitä vaarallista jätettä kuljetetaan.

Jos kuljetat vaarallisia jätteitä itse, muista huolehtia vaadittavista asiakirjoista.

1. Siirtoasiakirja

Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on vastaanottajalle laadittava kirjallinen siirtoasiakirja, jossa on seuraavat tiedot:

  • jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot
  • siirron ajankohta sekä pakkaus- ja kuljetustapa
  • tuottajan nimi ja yhteystiedot sekä toiminta, paikka ja kunta, jossa jäte on syntynyt
  • vaarallisen jätteen nimi ja jätelain 75§:n 1 kohdassa tarkoitetun luettelon mukainen tunnusnumero sekä jätteen koostumus, olomuoto ja määrä
  • jätteen pääasialliset ominaisuudet
  • jätteen hyödyntämis- tai käsittelypaikka ja -menetelmä
  • jätteen haltijan vakuutus annettujen tietojen oikeellisuudesta, allekirjoitus ja päiväys
  • jätteen haltijan on huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä vaarallisen jätteen vastaanottajalle

2. Rahtikirja

Lähettäjän on laadittava jokaisesta kuljetuksesta erillinen rahtikirja, joka luovutetaan kuljetusliikkeelle. Rahtikirja kertoo kuljetuksen suorittajalle, mitä on aikomuksena kuljettaa ja miten kuljetukseen pitää varautua.

3. Turvaohjekortit

Lähettäjän on annettava kuljettajalle turvaohjekortit ja tarkistettava niiden oikeellisuus. Korteista kuljettaja tietää, miten toimia vaaratilanteissa.

4. Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet on saatava aina tuotteen toimittajalta kaikista vaarallisista kemikaaleista. Tiedotteissa on paljon käytännön tietoa tuotteen vaaraominaisuuksista, oikeasta varastointitavasta ja oikeaoppisesta hävittämisestä. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa vastaanottaja voi pyytää käyttöturvallisuustiedotteen, jos aineen nimi esiintyy pelkällä kauppanimellä.