Siirry sisältöön

Kimppakartta palveluehdot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Kimppakartta-palvelun palveluehdot

Päivitetty 1.8.2023

Palvelu

Kimppakartta-palvelu yhteisen jäteastian osapuolen etsintään (jäljempänä jätekimppa) on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n (jäljempänä PJH) palvelu PJH:n toimialueen asukkaille sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille. Palvelun oleellinen osa on yhteystiedon jakaminen kolmannelle osapuolelle eli yhteisen jätekimpan potentiaaliselle osallistujalle. 

Asiakas

Asiakas voi olla yksityishenkilö (asukas), yritys tai yhteisö. Tilauksen tekijän tulee olla täysi-ikäinen.

Ilmoittautuminen

Palvelu on saatavilla PJH:n toimialueen kunnissa. Asiakas hyväksyy tietojensa lähettämisen painamalla ilmoittautumislomakkeen Lähetä-painiketta. Tehty ilmoitus tallennetaan asiakaspalvelussa asiakasrekisteriin. Palvelun voi peruuttaa Ilmoituksen muuttaminen ja peruuttaminen -kohdan mukaisesti.

Kimppakartta-palveluun ilmoittautumisen tekeminen verkossa edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Asiakas saa lähettämästään ilmoittautumisesta sähköpostitse vahvistuksen. Vahvistuksen toimittaminen asiakkaalle edellyttää virheettömän sähköpostiosoitteen antamista tilauksen yhteydessä. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Palvelun hinnoittelu ja maksaminen

Ilmoittautumisen tekeminen on maksuton PJH:n asiakkaille.

Palvelun toimitus

Ilmoittautumisen jälkeen tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin ja ilmoittautumisesi tulee näkyviin Kimppakartalle. Kun jätekimpan toteutumisen määritelmän mukainen pari löytyy, PJH:n ottaa jätekimpan potentiaalisiin osapuoliin yhteyttä, ja jätekimpan osallistujien yhteystiedot ilmoitetaan molemmille osapuolille. Tämän jälkeen osapuolet voivat sopia jätekimpan järjestämisestä ja kimppasopimuksen teosta keskenään. Jätekimpan toteutuminen vaatii kirjallisen kimppasopimuksen, jossa määritellään jätekimpan yhteyshenkilö ja osallistumisen prosenttiosuudet laskutusta varten. Kun kimppasopimus on tehty ja tallennettu PJH:n asiakasrekisteriin, poistetaan ilmoituksesi kartalta.

Ilmoituksen muuttaminen ja peruuttaminen

Asiakas voi peruuttaa ilmoittautumisensa olemalla yhteydessä Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalveluun. Tämän jälkeen asiakkaan tiedot poistetaan asiakasrekisteristä, eikä hän ole enää palvelussa mukana yhteisen jäteastian etsijänä.

Palvelun virheet ja vahingot

Jätekimpan osapuolten löytymisen jälkeen kimpan muodostuminen jää osapuolten vastuulle ja jätekimpasta tehdään osapuolten välillä sopimus, joka käsitellään PJH:n normaalina kimppasopimuksena. Tämän jälkeen kuntavastuullisen jätehuoltopalvelun osalta virhe- ja vahinkotilanteissa sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa kuntavastuullisten jätehuoltopalveluiden jätetaksaa. 

Ylivoimainen este

PJH ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on PJH:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka seurauksia PJH ei voi kohtuudella välttää. PJH on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle PJH:ta kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin se on mahdollista.

Palveluehtojen muuttaminen

PJH pidättää oikeuden muuttaa palveluehtoja. Palveluun sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia palveluehtoja..

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Asiakkaiden tiedot tallentuvat PJH:n ylläpitämään asiakasrekisteriin. Katso PJH:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste