Siirry sisältöön

Kompostointi

Biojätteen voi kompostoida

Tältä sivustolta löydät tiiviisti tietoa kompostoinnista ja kompostointi-ilmoituksesta. Lisää neuvoja kompostoinnista löydät Näin kompostoit -oppaastamme, jonka voit ladata materiaalipankista.

Kompostointi on vaihtoehto biojäteastialle

Etenkin omakotiasujalle biojätteiden kompostointi omalla kiinteistöllä voi olla kätevä tapa hoitaa biojätehuolto. Kompostoimalla:

 • palautat ravinteet takaisin luontoon
 • saat vastineeksi multaa ja maanparannusainetta puutarhan kasveille
 • vähennät liikenteen päästöjä, kun jätettä ei tarvitse kuljettaa kauas
 • säästät jätekuluissa, kun kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää. Sekajäteastian tyhjennysväli voi olla jopa 8 viikkoa, kun ruuantähteitä ei ole sekajätteen joukossa.

Mitä voi kompostoida?

Kiinteistöllä voi kompostoida puutarhajätteitä ja keittiössä syntyviä biojätteitä. Huomaa, että keittiössä syntyvä biojäte tulee kompostoida jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa ja siitä on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle sähköisessä asiointipalvelussa.

Puutarhajätettä syntyy yleensä niin paljon, ettei kaikkea voi kompostoida keittiössä syntyvien biojätteiden kanssa samassa kompostorissa. Puutarhajätteet voi kompostoida kasassa, aumassa tai kehikossa. Puutarhajätteiden kompostointiin ei tarvita erillistä lupaa, eikä siitä tarvitse tehdä kompostointi-ilmoitusta. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen, eikä siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Biojätettä ovat

Puutarhasta:

 • lehdet
 • haravointijätteet
 • omenat
 • naatit ja ruohot

Keittiöstä:

 • ruuantähteet
 • pilaantuneet elintarvikkeet
 • perkuujätteet ja kuoret
 • kahvinporot ja teepussit
 • talouspaperit ja lautasliinat

Muistathan! Jos et kuulu biojätteen erilliskeräyksen piiriin ja kompostoit keittiössä syntyvää biojätettä, sinun tulee kompostoida se  jätehuoltomääräysten mukaisessa kompostorissa ja tehdä jätehuoltoviranomaiselle kompostointi-ilmoitus.

Kompostorin valinta

Kompostoria valitessa mieti

 • tuleeko kompostori ympärivuotiseen käyttöön
 • kompostoitko biojätettä, puutarhajätettä vai molempia
 • kuinka monen henkilön biojätteet tulee mahtua kompostoriin

Jos kompostoit biojätettä, tulee kompostorin olla jätehuoltomääräysten mukainen. Puutarhajätettä voi kompostoida avokompostissa.

Kurssilta oppeja kompostointiin

Haluatko oppia kompostoimaan? Osallistu kompostointikurssille, jolla käydään läpi kompostoinnin perusteet sekä yleisimmät ongelmakohdat. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille ja ne järjestetään yhteistyössä Marttojen kanssa. Tulevat kurssit ilmoitetaan Marttojen sivuilla.

Voit myös kerätä noin 10 hengen porukan ja varata oman maksuttoman kurssin. Kurssi voidaan toteuttaa joko luentona tai käytännön kurssina, jossa rakennetaan komposti valittuun kohteeseen. Lisätiedot pirkanmaan@martat.fi

Katso myös

Keittiössä syntyvän biojätteen kompostointi Puutarhajätteen kompostointi Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle Valtakunnallinen biojätteen tietopankki