Ohjeita jäteastian käyttöön | Pjhoy Siirry sisältöön

Ohjeita jäteastian käyttöön

Etsi jäteastialle esteetön paikka ja muuta tyhjennysväli sopivaksi

Jäteastian paikka

Jäteastia on sijoitettava paikkaan, jossa jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 5 metrin päähän astiasta. Kaava-alueella pienet jäteastiat on sijoitettava tulotien puolelle, enintään 5 metrin päähän kiinteistön rajasta.

Jos matka on yli 5 metriä tontin rajasta, jäteastian vetomatkasta laskutetaan taksan mukaisesti.
Vetomatkan hinta on jätetaksassa Lisätyöt-kohdassa.

Valaistuksen ja kulkutien jäteastialle pitää olla kunnossa.

Jäteastian painoraja ja lisäjäte

Jäteastian painoraja on 60 kg. Joskus jätettä tulee tavallista enemmän eikä kaikki mahdu jäteastiaan. Silloin osan jätteestä voi laittaa lisäjätteeksi jäteastian viereen. Lisäjätteestä menee maksu voimassa olevan jätetaksan mukaisesti.

Lisäjäte on aina merkittävä ja pakattava. Yhden lisäjätesäkin paino saa olla enintään 20 kg. Lisäjätteen on oltava helposti kuormattavaa ja kuljetukseen soveltuvaa.

Sopiva tyhjennysväli jäteastialle

Jäteastian tyhjennysväli mitoitetaan kotitalouden koon ja syntyvän sekajätteen määrän mukaan. Jätteiden pitää mahtua astiaan niin, että sen kannen saa kiinni. Yleisin tyhjennysväli omakotitalon sekajäteastialle on kaksi viikkoa.

Katso jäteastioiden koot

Sekajäteastian tyhjennysväli

  • tyhjennys kerran viikossa onnistuu taajama-alueella
  • jos kotitalouden sekajätteen määrä on vähäinen, astia voidaan tyhjentää 4 viikon välein
  • tyhjennysväliksi voidaan sopia myös 8 viikkoa, jos kiinteistöllä on käytössä biojäteastia tai biojätteet kompostoidaan

Jäteastian tyhjennysväliä voit muuttaa kirjautumalla Oma Jätehuolto -verkkopalveluun.

Yli 8 viikon tyhjennysväliä voi anoa alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Siirry alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuille

Biojäteastian tyhjennysväli

Biojäteastia tulee tyhjentää kesällä (touko-syyskuu) vähintään 2 viikon välein. Talviaikana (loka-huhtikuu) biojäteastian tyhjennysväliksi voi sopia myös 4 viikkoa.

Jäteastian tyhjennysväliä voit muuttaa kirjautumalla Oma Jätehuolto -verkkopalveluun.

Muiden jätteiden tyhjennysvälit

Kaikki jätteet tulee tyhjentää riittävän usein, siten ettei niistä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa tai jäteastioiden ylitäyttymistä. Muovi- ja kartonkipakkausten pisin mahdollinen tyhjennysväli on 8 viikkoa.