Ohjeita jäteastian käyttöön | Pjhoy Siirry sisältöön

Ohjeita jäteastian käyttöön

Etsi jäteastialle esteetön paikka ja muuta tyhjennysväli sopivaksi

Jäteastian paikka

Jäteastia on sijoitettava paikkaan, jossa jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 5 metrin päähän astiasta. Kaava-alueella pienet jäteastiat on sijoitettava tulotien puolelle, enintään 5 metrin päähän kiinteistön rajasta. Valaistuksen ja kulkutien jäteastialle pitää olla kunnossa.

Jos matka on yli 5 metriä tontin rajasta, jäteastian vetomatkasta laskutetaan taksan mukaisesti.
Vetomatkan hinta on jätetaksassa Lisätyöt-kohdassa.

Huolehdi nämä asiat, niin jäteastian tyhjennykset sujuvat


 1. Talon numero on näkyvillä, jotta jätteenkuljettaja löytää oikeaan osoitteeseen. Voit myös tarvittaessa tilata jäteastiaan numerotarran asiakaspalvelustamme.
 2. Jäteastia on tasaisella ja kestävällä alustalla ilman kynnyksiä ja portaita. 
 3. Jos jäteastia on jäteaitauksessa, aitaus on riittävän väljä ja portti pysyy auki. Jäteastian ja aitauksen seinän välissä pitää olla vähintään viisi senttimetriä tilaa.
 4. Puiden ja pensaiden oksat on karsittu jäteauton reitiltä.
 5. Jäteastialle johtava tie on talvella aurattu ja hiekoitettu. Luo lumet myös jäteastian päältä.
 6. Jäteastiassa ei ole sinne kuulumattomia jätteitä.

Sopiva tyhjennysväli jäteastialle

Jäteastian tyhjennysväli mitoitetaan kotitalouden koon ja syntyvän sekajätteen määrän mukaan. Jätteiden pitää mahtua astiaan niin, että sen kannen saa kiinni. Yleisin tyhjennysväli omakotitalon sekajäteastialle on kaksi viikkoa.

Katso jäteastioiden koot

Katso eri jätelajien tyhjennysvälit


Sekajäteastian tyhjennysväli

 • tyhjennys kerran viikossa onnistuu taajama-alueella
 • jos kotitalouden sekajätteen määrä on vähäinen, astia voidaan tyhjentää 4 viikon välein
 • tyhjennysväliksi voidaan sopia myös 8 viikkoa, jos kiinteistöllä on käytössä biojäteastia tai biojätteet kompostoidaan
 • Yli 8 viikon tyhjennysväliä voi anoa alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Siirry alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuille

Biojäteastian tyhjennysväli

 • Biojäteastia tulee tyhjentää kesällä (touko-syyskuu) vähintään 2 viikon välein. Talviaikana (loka-huhtikuu) biojäteastian tyhjennysväliksi voi sopia myös 4 viikkoa.

Muiden jätteiden tyhjennysvälit

Muovi- ja kartonkipakkausten pisin mahdollinen tyhjennysväli on 8 viikkoa. Lasipakkaukset ja metallit tyhjennetään tarpeen mukaan – vaikka vain kerran vuodessa.

Tyhjennysvälin muuttaminen

Voit muuttaa jäteastiasi tyhjennysväliä Oma jätehuolto -verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jäteastian painoraja ja lisäjäte

Jäteastian painoraja on 60 kg. Joskus jätettä tulee tavallista enemmän eikä kaikki mahdu jäteastiaan. Silloin osan jätteestä voi laittaa lisäjätteeksi jäteastian viereen. Lisäjätteestä menee maksu voimassa olevan jätetaksan mukaisesti. Lisäjäte on aina merkittävä ja pakattava. Yhden lisäjätesäkin paino saa olla enintään 20 kg. Lisäjätteen on oltava helposti kuormattavaa ja kuljetukseen soveltuvaa.